Bodøregionens UtviklingsselskapAksjonærer og samarbeidspartnere i BRUSSamarbeidspartner i Brus: Kunnskapsparken Bodø

Samarbeidspartner

Kunnskapsparken Bodø

Kunnskapsparken Bodø

Målet er å bidra til økt verdiskaping i Nord-Norge og økt kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen.

Kunnskapsparken Bodø har 16 ansatte med høy kompetanse, som jobber i ulike typer av næringsprosjekter.

KPB er en møteplass for næringslivet i nord og er samlokalisert med mange andre spennende bedrifter. Blant leietakerne våre er Norut teknologi, Salten Invest, Pronord, IHA Invest, Rapp Invest, Salten Kraftsamband, SKS kraftsalg, Sintef IKT, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Petro Arctic.

Kunnskapsparken Bodø forvalter kapitalfond for å investere i spennende forretningsideer i Nordland.

Kunnskapsparken Bodø ble etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland fylkeskommune og SIVA.

Kontakt

Tlf.: 951 84 190
E-mail + Webside

Adresse

Sjøgata 15/17
Bodø