Samarbeidspartner

LO Nordland

LO Nordland

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Kontakt

Tlf.:23 06 10 00
E-mail + Webside

Adresse

Torggata 12
0181 Oslo