Bodøregionens UtviklingsselskapAksjonærer og samarbeidspartnere i BRUSSamarbeidspartner i Brus: NHO Nordland

Samarbeidspartner

NHO Nordland

NHO Nordland

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

NHO består av 14 regionforeninger som dekker alle fylkene og 16 landsforeninger som spesielt ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. NHO jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I alle ledd av organisasjonen er det tillitsvalgte fra medlemsbedriftene som bestemmer retningen for arbeidet i NHO. Flere hundre bedriftsledere sitter i styrer, råd og utvalg og sikrer at organisasjonen arbeider med saker som opptar bedriftene.

NHOs formålsparagraf er at NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Kontakt

Tlf.: 23 08 80 00
Webside

Adresse

Sandgt. 5 A
8001 Bodø