Bodøregionens UtviklingsselskapAksjonærer og samarbeidspartnere i BRUSSamarbeidspartner i Brus: Salten Regionråd

Samarbeidspartner

Salten Regionråd

Salten Regionråd

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Regionrådet er organisert etter kommunelovens § 27 og har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjon fra hver kommune. I tillegg møter rådmennene med tale- og forslagsrett.

Arbeidsutvalget har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, og velges blant de som har møterett i Regionrådet.

Sekretariatet har 3 faste ansatte og for tiden en prosjektleder for samferdsel.

Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten er etablert som permanente tiltak under regionrådet.

Salten Regionråd logo i farge.

Kontakt

Tlf.: 75 54 86 00
E-mail + Webside

Adresse

Prinsens gt. 113 A
Bodø