Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet, Nyheter

Nå søker Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) etter en ny administrerende direktør, som skal løfte utviklingsarbeidet og strategiene videre. Dette er en unik sjanse til å jobbe i en nøkkelposisjon for den som brenner for næringsutvikling, vekst og en spennende fremtid i Norges fineste landsdel! – Dette er en unik mulighet, nå lyser vi ut Nord-Norges mest spennende stilling som administrerende direktør i BRUS! I denne topplederstillingen får man bygge nettverk og relasjoner med fremoverlente bedriftsledere, investorer, myndigheter og politikere nasjonalt og internasjonalt, og spill en nøkkelrolle i å forme Bodøregionen ogSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Bodø International School (BOINT) får nå SpareBank 1 Nord-Norge med på laget for å realisere Nordlands første internasjonale skole. Etter å ha navigert gjennom alle prosesser fikk Bodø International School godkjenning fra Utdanningsdepartementet på slutten av fjoråret til 220 elever med sterk støtte fra den internasjonale IB-organisasjonen og Bodø kommune, nå er banken med på laget. – Vi er overveldet av glede og stolthet over å ha fått SpareBank 1 Nord-Norge med på et solid finansielt bidrag! Dette bekrefter vår visjon om at Bodø International School ikke bare er enSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Bodøregionen ser nå med stor entusiasme og optimisme fremover på etableringen av Bodø International School. Med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir) i slutten av 2023 til å tilby internasjonal grunnskoleutdanning for inntil 220 elever, samt støtte fra både Bodø kommune og næringslivet i regionen, er grunnlaget lagt for en etterlengta oppstart av Bodø internasjonale skole.  – Vi har et ambisiøst mål om å starte opp allerede høsten 2025, og med godkjenningene på plass og et strategisk arbeid framover, ser vi nå at ting begynner å falle på plass. Selvfølgelig er detSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Avinor og Luftfartstilsynet har i dag inngått samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. En gladnyhet som ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt, da vi de neste dagene har samlet nasjonale og internasjonale luftfartstopper for å diskutere bærekraftig drivstoff på SAF-seminar! – I dag er en gledelig dag, i jobben med å gjøre luftfarten mer klimavennlig. Nord Norge er en spydspiss internasjonalt i dette arbeidet. BLU, sammen med energiklyngen Energi I Nord, Lofoten De Grønne Øyene og Bodø kommune, sammen med industriaktører somSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Arvid Bendixen – en kompetansebedrift med 75 år i bransjen, er en av våre eiere, og nylig var vi på besøk.  Dette er et selskap som setter seriøst arbeidsliv og trygge arbeidsplasser høyt, og med sterkt engasjement for å sikre bransjens utvikling og fremtid. Som en totalleverandør innen maling, tapetsering og gulvarbeid er de ofte leverandør til større byggeprosjekter i Bodøregionen. Som en leverandør til byggenæringen spiller Arvid Bendixen en viktig rolle i å legge siste finish i prosjektene. Sentralt i Arvid Bendixens driftsmodell er å sikre trygge fulltidsstillinger åretSEE DETAILS

0

Hovednyhet

En milepæl er nådd og BRUS sender gratulasjoner til Torghatten Nord i anledning signeringen av kontrakten for bygging av to hydrogenferger som vil betjene ruten mellom Bodø og Lofoten. Nyheten representerer et viktig skritt mot omstilling i transportsektor og produksjon av hydrogen i Bodøregionen!  Torsdag 18.april 2024 var et samlet samfunns- og næringsliv fra Bodø og Lofoten til stede på pressekonferansen og signeringen av kontrakten mellom Torghatten Nord og Myklebust Verft som skal bygge verdens største hydrogenferga som vil seile mellom Bodø og Lofoten allerede i 2026.   Merkedag forSEE DETAILS

0

Hovednyhet

NOBL sin utrolige transformasjon de siste årene til å bli en av Bodøregionens mest ettertrakta arbeidsplasser, er noe som gjør oss stolt på vegne av vår eier. Nylig var vi på partnerbesøket for å få bedre innsikt i deres engasjement for bærekraft, innovasjon og samfunnsverdier. Og gav oss innsikt i hvordan de jobber for å utvikle flere boliger i Nordland, og den store samfunnsrollen de tar.   Nylig var vi på besøk hos vår partner og eier Nordland Boligbyggelag (NOBL), med hovedkontor i Bodø. I det som kan beskrives somSEE DETAILS

0