Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

I år markerer Finneid Sveiseverksted AS, et av Nord-Norges største og eldste firmaer innen sveising og konstruksjoner, sitt 50-årsjubileum. Beliggende i hjertet av Fauske kommune på Finneid, har verkstedet vært en bauta i regionens industrielle landskap, spesialisert på store konstruksjoner som broer, industribygg og haller. Med en imponerende kapasitet til å bygge de største konstruksjoner innendørs og overflatebehandle i egen lakk- og malehall, har Finneid Sveiseverksted bevist sin posisjon som en ledende aktør. Bedriftens forretningsfilosofi fokuserer på å levere produkter av høy kvalitet, til rett tid og til riktig pris,SEE DETAILS

0

Hovednyhet

En merkedag for Bodøregionen og det nordiske samarbeidet! Det er svært gledelig at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan får en sentral rolle i det nordiske samarbeidet med den historiske forankringen innen luftforsvar. Dette vil skape flere muligheter for samarbeid på tvers av landegrenser i nord, og være en viktig døråpner for Bodøregionen og landsdelen!  – At Norge, Sverige og Finland nå er samlet i NATO, er bra for norsk, nordisk og alliert sikkerhet. Dagen i dag er en viktig milepæl. Vi er enige om å etablere en militær transportkorridorSEE DETAILS

0

Hovednyhet

BRUS & BNF Støtter Nordland Fylkeskommunes nye forslag til løsning om å se på festetomt for Bodø Glimts fremtidige stadion. Det sier administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS. Torsdag 16.mai delte Nordland Fylkeskommune v/ Fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Rånes nyheten om at det går mot løsning for tomt til Glimts nye storstue. (lenke). Rånes skisserer nå en løsning der Glimt kan få disponere tomta gjennom en årlig festeavgift, eventuelt med en utkjøpsklausul. Lovligheten av dette må utredes av jurister, men fylkesråden har per i dag tro påSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Nå er det endelig offisielt hvem som skal lede SKS sin nye satsning «Ny Fornybar», det er en organisasjons- og samfunnsutvikler, Elnar Remi Holmen (38) som de siste årene har formet og utviklet Bodøregionens Utviklingsselskap som administrerende direktør.  Holmen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) og har bred bransjeerfaring, blant annet som statssekretær i olje- og energidepartementet og har utviklet BRUS fra å være en mann til et lag på 5 personer.  – Vi er veldig glade for at Elnar har takket ja til å jobbeSEE DETAILS

0

Hovednyhet

I en tid hvor bærekraftighet og innovasjon står høyt på dagsordenen, er det viktig å anerkjenne de som går foran som gode eksempler. Bodø Energi, eid av Bodø Kommune, har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet siden 1909, og fortsetter å lede an med sine fremtidsrettede energiløsninger. Som en av eierne, er vi i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) stolte over å se deres stadige fremskritt og engasjement for bærekraftig utvikling. Bodø varmes opp av fjernvarme Under vårt nylige besøk hos Bodø Energi’s datterselskap, BE Varme, fikk vi innsikt i hvordan de anvenderSEE DETAILS

0

Hovednyhet

BLU (Bodø Lufthavnutvikling) har de siste to årene utviklet seg til en av de viktigste aktører i Bodø-regionens og i landsdelens viktige omstilling til klimanøytral luftfart. Som et 100 % eid datter-selskap av Bodøregionens utviklingsselskap, sitter BLU med den betydelige oppgaven å sikre at flyplassene i Nordland, med Bodø lufthavn i spissen skal bli knutepunkt for grønn luftfart. Dette gjelder både i nasjonal og i  internasjonal ruteutvikling og luftfart. BLU har en aktiv og offensiv agenda, og det er svært gledelig å konstatere at resultatene er store med en oppmerksomhet iSEE DETAILS

0

Hovednyhet

I en spennende vending i utviklingen av Nye Bodø lufthavn, har Avinor offisielt bekreftet at HENT AS er valgt som entreprenør for byggingen av den nye passasjerterminalen samt flere andre driftsbygg. Denne kontrakten, verdsatt til formidable 2,4 milliarder kroner, representerer et avgjørende skritt fremover i realiseringen av en moderne og framtidsrettet lufthavnsinfrastruktur. Etter en intens og grundig evalueringsprosess, der HENT konkurrerte mot to andre dyktige entreprenørfirmaer, klarte de å sikre seg toppscore og dermed kontrakten som vil endre flyplasslandskapet i regionen. Denne beslutningen markerer tildelingen av den siste store kontraktenSEE DETAILS

0

Hovednyhet

BRUS tok turen til Øksengård utenfor Rognan for å besøke en av våre eiere Edelfarm som tilhører Edelfisk-konsernet. Eierbesøket ble brukt til å snakke om planene fremover, teknologiutvikling og resultatene av hva god fiskehelse fører med seg.  – Vår eksistens er tuftet på trygg matproduksjon av laks, for å få dette til er det viktigste vi gjør hver dag å sikre god og sunn fiskehelse. Med selskaper i hele verdikjeden har vi god kontroll på fiskens livsløp og behov som viser igjen i resultatene hvor vi har nå er påSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Fredag, 22.mars 2024, la Samferdselsdepartementet frem ny Nasjonale Transportplanen for 2025-2036. Flere har holdt pusten etter varsel om økonomisk innstramming i planene og med kraftig prioritering av prosjekter, og siden nyåret har vi lest om lekkasjer og løfter. Nå er planverket og tildelingspostene lagt frem og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) ser flere positive prosjekter og muligheter for videre vekst og utvikling, men savner samtidig større ambisjoner for Nordlandsbanen. Flere prioriteringer i Nasjonal Transportplan kan komme Bodøregionen til gode, spesielt med satsningen på grønn luftfart. – Det skal investeres i fylkesveinettet somSEE DETAILS

0