Your address will show here +12 34 56 78
Nyheter
 

Scandic Havet Bodø – 29.april 2024.

Program:

09.30 – 10.30 Registering & mingletid

Åpningssekvens Politikk
10.30 – 10.35 Offisiell åpning v/ Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H) 

10.35 – 10.55 Åpningstale – Statsråd Jon Ivar Nygård – Samferdselsdepartementet (TBC)

10.55 – 11.15 NTP: behov for å tenke nytt, v/ Bjørne Grimsrud adm. dir. Transportøkonomisk Institutt.

11.15 – 11.25 Leder av transportkomiteen Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 

11.25 – 11.35 Innledning Mona Fagerås – Stortingsrep Samferdselskomiteen (SV) (TBC)

11.35 – 11.45 Innledning Marianne Dobak Kvænsjø – Samferdselsråd Nordland Fylke (H) (TBC)

11.45 – 11.55 Innledning Dagfinn Olsen, Stortingsrepresentant (FrP) (TBC)

11.55 – 12.05 Pause og mingletid

12.05 – 12.25 Are Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og Transport 
12.25 – 13.00 Politisk Panelsamtale

13.00 – 14.00 Lunsj
 
Infrastruktur, sjø & bane

14.00 – 14.15 Jernbanens rolle frem mot 2030 v/ Elin Bustnes Amundsen, Fungerende Godsdirektør, Bane NOR (TBC)

14.15 – 14.30 Mål om vekst for gods på bane – hva skal til for å lykkes v/Ingvild Storås Adm Dir i CargoNet 

14.30 – 14.45 Einar Vik Årseth, Kystdirektør, Kystverket (TBC)
14.45 – 15.00 Havnene, en kritisk infrastruktur for mer gods fra veg, til sjø og bane, v/ Kjell Olav Gammelsæter, Adm Dir i Norske Havner 

15.00 – 15.30 Panelsamtale med innledere

15.30 – 16.00 Pause & mingletid

Næringsaktører

16.00 – 16.15 Ny grønn teknologi i maritim næring v/John Strand, adm. dir. Asko Transport (TBC)

16.15 – 16.30 Bærekraftige godsløsninger, avgjørende for næringen v/ Snorre Jonassen Cermaq (TBC)

16.30 – 16.45 Lars Bjørn Larsen, Norsk E-Fuel 

16.45 – 17.00 Morten Watle, adm. dir.  Green H (TBC)

17.00 – 17.15 Panelsamtale ASKO, Cermaq og ACE Green

17.15 – 17.30 Grensekryssende jernbanekorridorer v/ Ann Kristin Torgersen Klosser Innovasjon og Kristin Frodahl Rognerud, Ace Green

17.30 – Avslutning

 

18.15 Icebreaker – Roast 17.etg

19.30 Middag på Roast

0

Hovednyhet, Nyheter
 

Scandic Havet Bodø – 29. april 2024

Framtidens transport er grønn og utslippsfri. Samtidig krever det samhandling mellom myndigheter og næringslivet. Godstransport fra veg til sjø og bane er avgjørende. Nasjonal Transportplan blir viktig. Kommer du?

Program

09.30 – 10.30 Registrering og mingletid 

Åpningssekvens

10.30 Offisiell åpning v/ Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H)

10.35 – 10.55 Åpningstale – Cecilie Kroglund, Statssekretær Samferdselsdepartementet 

10.55 – 11.15  NTP: behov for å tenke nytt, v/ Bjørne Grimsrud, Transportøkonomisk institutt

11.15 – 11.35 Are Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og Transport

11.35 – 12.00 Panelsamtale innledere 

12.00 – 13.00 Lunsj


Infrastruktur, sjø & bane


13.00 – 13.15 Tore Relling, avdelingsleder, Kystverket

13.15 – 13.30 Havnene, en kritisk infrastruktur for mer gods fra veg, til sjø og bane, v/ Kjell Olav Gammelsæter, Direktør i Norske Havner

13.30 – 13.45 Jernbanens rolle frem mot 2030 v/ Oskar Stenström, Godsdirektør Bane NOR

13.45 – 14.15 Mål om vekst for gods på bane – hva skal til for å lykkes v/Ingvild Storås Adm Dir i CargoNet

14.00 – 14.30 Panelsamtale med innledere

14.30 – 15.00 Pause & mingletid

Næringsaktører

15.00 – 15.15 Ny grønn teknologi i maritim næring, v/ Kai Just Olsen, Adm Dir i Asko Maritime

15.15 – 15.30 Bærekraftige godsløsninger, avgjørende for næringen v/ Bjørn Olvik, Leder Industri og Salg Nova Sea

15.30 – 15.45 Ace Green og grensekryssende jernbanekorridorer, v/ Kristin Frodahl Rognerud, Rana Utvikling og  Ann Kristin Torgersen, Klosser Innovasjon

15.45 – 16.00 Panelsamtale ASKO, Nova Sea og ACE Green

16.00 – 16.15 Pause & mingletid

16.15 – 16.30 Lars Bjørn Larsen  Norsk E-Fuel

16.30 – 16.40 Morten Watle, daglig leder, Green H

16.40 – 16.50 Rakel Hunstad, Fjuel Bodø

16.50 – 17.30 Panelsamtale Stortingsrepresentanter om NTP v/ Willfred Nordlund (Sp),  Mona Fagerås (Sv), Marianne Dobakk Kvensjø (H), Dagfinn Olsen (FrP) & (Ap)


18.15 Icebreaker 

19.30 Middag

 

0

Nyheter

Nå blir det internasjonal skole i Bodø1. desember går inn i historiebøkene i Bodøregionen. Utdanningsdirektoratet har gitt Bodøsamfunnet en tidlig julegave, ved å godkjenne etableringen av Bodø International School – BOINT – en fantastisk merkedag.

I januar i år etablerte Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum stiftelsen Bodø International School – BOINT, en non profit stiftelse med formål om å etablere en internasjonal skole i Bodø. Skolen skal dekke grunnskoletrinnene, «Primary year program» og «Middle year program» (1.-10. klasse) og drives innenfor kategorien «International Baccaleaureate» – IB. Søknad om etableringen ble sendt til Utdanningsdirektoratet – Udir innen fristen 1. februar 2023 og 1. desember kom endelig vedtaket, Bodø International School får etablere seg i Bodø. Skolen er godkjent for 220 elever og oppstart må skje innen tre år etter godkjenningen.

En merkedag for Bodøregionen
– I dag er en fantastisk merkedag for hele Bodøregionen og avgjørelsen er noe vi har ventet lenge på. Det vil være et stort løft for hele Bodøsamfunnet og ha stor betydning spesielt når vi skal ut å rekruttere internasjonal arbeidskraft. Vi har i dag en arbeidsledighet på 1,1 prosent i Bodø og et stort behov for folk, ikke bare i næringslivet, men også samfunnslivet og da spesielt innenfor helsesektoren. En internasjonal skole vil være med å gjøre regionen mer attraktiv for tilflyttere og gi dem mulighet til å komme til Bodøregionen og ta med hele familien, sier Kristin Haugen, daglig leder Bodø International School.

Bodø International School skal etableres innenfor det anerkjente programmet International Baccalaureate – IB. Det finnes i dag IB-skoler i ca. 170 land over hele verden som gjør det enkelt for familier å ta med seg barna sine og gå rett inn i skolesystemet med engelsk som hovedspråk. Skolene har sammenfallende læreplaner med lokale tilpasninger på over 5000 skoler i hele verden.

Nå må næringslivet på banen
BRUS og Bodø Næringsforum står nå foran en spennende utfordring: Å realisere BOINT innen tre år, med mål om åpning høsten 2025.

– Dette blir et felles spleiselag og vårt mål er å samle inn mellom 7-10 millioner kroner i oppstartskapital. Intensjonen er at BRUS og Bodø Næringsforum går inn med en pengesum hver for det kommende året. Vi inviterer nå hele næringslivet til å bli en del av dette initiativet og sammen gjøre Bodøregionen til et enda mer attraktivt sted, sier Peter Bakkemo, strategisk rådgiver Bodø Næringsforum.

Bred støtte
Gjennom et solid samarbeid mellom næringsliv, Nord Universitet og Nordlandssykehuset, har BRUS og Bodø Næringsforum over tid jobbet mot etableringen av en internasjonal skole. Dette initiativet har også fått bred støtte fra Bodø kommunes bystyre.

– Vi ønsker å takke både næringslivet, samfunnsliv og ikke minst politikere for støtten vi har fått rundt arbeidet med BOINT. Det er fantastisk når politikere sammen kan jobbe for og støtte prosjekter som er til det beste for samfunns- og næringslivet i regionen. Nå er det viktig at vi fortsetter å dra i samme retning for å løse de utfordringene vi står ovenfor, både for å få realisert skolen men også med tanke på rekruttering av ny arbeidskraft til regionen, sier Elnar Remi Holmen, adm. dir Bodøregionens Utviklingsselskap.

Lav arbeidsledighet
I Bodø og Nordland opplever vi historisk lave arbeidsledighetstall på henholdsvis 1,1 og 1,3 prosent. BRUS og Bodø Næringsforum får ofte tilbakemeldinger fra både næringsliv og samfunnsaktører om vanskelighetene med å finne kvalifisert arbeidskraft. Dette er blant våre største utfordringer nå og i fremtiden. I Nordland er det er er stort behov for flere ansatte i helsesektoren, spesialisthelsesektoren, akademia, forskning og næringsliv. Mangel på folk og kompetanse er en av de største utfordringene man står overfor i tiden som kommer.

NAVs data indikerer at bedrifter i Nordland kunne ha ansatt omtrent 5000 flere i 2022, gitt tilgang til rett kompetanse.

– Bodø International School blir svært viktig for å tiltrekke og beholde internasjonale fagfolk og deres familier. Vi må gjøre Bodøregionen til en attraktiv arbeidsmarkedsregion og denne etableringen vil være med på å gjøre dette, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum.

0

Nyheter

En Oppsummering av Kjerringøyseminaret 2023Kjerringøyseminaret viste seg nok en gang fra sin beste side, hvor et samlet nærings- og samfunnsliv sammen med Bodø kommune jobbet med å fremme strategisk utvikling i Bodø og regionen. Med særlig strategisk fokus på Destinasjonsutvikling, Marin Vekst og Folk og Kompetanse, samlet konferansen et mangfoldig publikum fra både næringslivet og offentlig sektor. I løpet av de siste to dagene har Kjerringøy vært vertskap av Kjerringøyseminaret – en todagers konferanse med fokus på strategisk utvikling i regionen. Arrangert av Bodøregionens Utviklingsselskap, Bodø Kommune og DNB, brakte arrangementet sammen en variert gruppe deltakere fra både næringslivet og offentlig sektor, og markerte det som et avgjørende øyeblikk for å fremme samarbeid og legge grunnlaget for fremtidig vekst.
Konferansen kretset rundt tre sentrale temaer:
Destinasjonsutvikling, Marin Vekst, og Folk og Kompetanse.

Hvert tema adresserte avgjørende aspekter av regional utvikling, og ga en helhetlig perspektiv på utfordringene og mulighetene som ligger foran.

Destinasjonsutvikling
Vår by og region har som mål å bli en helårs turistdestinasjon ved å strategisk fremme attraksjoner, arrangementer og interessepunkter med en sesongbasert tilnærming. Det legges vekt på å utvikle direkte flyruter, forbedre infrastrukturen og skape turistpakker. Samarbeid med nærliggende kommuner og fylker som Helgeland, Lofoten, Steigen og Hamarøy er avgjørende for et omfattende tilbud. Ved å utnytte eksisterende flyruter søker vi å tiltrekke nye muligheter for flyselskaper, samarbeide nært med leverandører og lære av de beste. Samarbeidet med Innovasjon Norge er avgjørende for å utvikle salgsstrategier og markedsføre våre tilbud gjennom passende kanaler. Med særlig fokus på samarbeid, samt av å lære av de som lykkes på området, som for eksempel i Tromsø og i Lofoten, med hovedmål om at reiselivsutviklingen skal utvikles videre i strategisk retning.

Marin Vekst
Bodø har en sterk posisjon med optimale logistikkløsninger som et knutepunkt for vei, jernbane, luftfart og sjøtransport. Prosjektet “ny by, ny flyplass” er en betydelig driver for videre utvikling av logistikkmuligheter og også vekst i marin sektor. I 2024 blir Bodø Europas kulturhovedstad, og dette lover en betydelig styrking av kulturlivet. Sjømatnæringen er regionens viktigste og raskest voksende næring, spesielt innen oppdrett av laks. Med 203 oppdrettssteder i Nordland ved starten av 2021, nådde omsetningen for Salten’s akvakulturnæring 4,1 milliarder. Regionens lakseproduksjon har potensial til å øke til 375 000 tonn innen 2050. Bodøs sterke universitetsmiljø støtter veksten i marinindustrien og investerer i nye arter. Nordland, som kontrollerer over 25% av Norges sjøområde, bidrar betydelig til nasjonens sjømateksport, med Bodøs industri som opplevde en vekst på 78% fra 2010 til 2018. Seminaret var tydelig på at denne næringen blir strategisk viktig fremover.

Folk og Kompetanse
For å støtte disse næringene trenger vår region mer folk. Å sikre kvaliteten på utdanningen, tilby tilstrekkelig studentboliger og fremme et levende kultur- og fritidstilbud er avgjørende. Å skape flere arbeidsmuligheter, forbedre tilgjengeligheten av transport og implementere byutvikling er essensielt. Å styrke samarbeidet mellom næringslivet og universitetene, støtte videreutdanning og fremme fleksible arbeidsordninger er nøkkelstrategier. Å oppmuntre til deltidsarbeid under studiene som en vei til heltidsjobb, øke lokale og internasjonale transportalternativer og inkorporere mer engelsk språk innen fagområder vil bidra til regionens suksess. Og vi må legge til rette for, og ta imot flere «nybyggere». For arbeidsinnvandrere er nettopp det, nybyggere.

En av høydepunktene på Kjerringøyseminaret var den imponerende listen av foredragsholdere. Ledere fra lokale bedrifter innen kommunen, samt innflytelsesrike personer fra nærliggende regioner som Tromsø, Lofoten og Helgeland, delte sine innsikter og erfaringer.

Denne mangfoldige rekken av perspektiver beriket ikke bare diskusjonene, men understreket også sammenkoblingen av regional utvikling. Den aktive deltakelsen av representanter fra offentlig sektor, spesielt fra kommunen, la til et betydelig lag til arrangementet. Sammensmeltingen av stemmer fra næringslivet og offentlig sektor skapte en dynamisk plattform for dialog, slik at de diskuterte strategiene ikke bare var visjonære, men også i tråd med de bredere interessene til samfunnet.

Kjerringøyseminaret har en spesiell plass som det primære møtestedet organisert av BRUS og Bodø kommune. Det fungerer som en katalysator for å legge strategiske grunnlag som vil drive næringsutvikling, verdiskaping og en samarbeidsorientert tilnærming innen regionen. Betydningen av slike samlinger kan ikke overvurderes, da de gir en unik mulighet for interessenter å komme sammen, dele ideer og kollektivt forme fremtidens retning for Bodø og regionen

0

Nyheter

Løsningen ligger i samarbeid med privat næringslivBodø, 7. november 2023

I lys av Bodø kommunes forslag til nytt kommunebudsjett for 2024, uttrykker Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Bodø Næringsforum sin bekymring for den økonomiske situasjonen som Bodø kommune er i. Det er kritisk viktig å få kontroll på kommuneøkonomien. BRUS og Bodø Næringsforum ønsker å understreke at løsningen på de økonomiske utfordringene ligger i et nært samarbeid med privat næringsliv. I dyrtid for nærings- og samfunnslivet vil det derfor være helt feil medisin å øke skattetrykket, særlig med eiendomsskatten spesielt for næringseiendom. Dette vil være et hinder for ny verdiskaping og nyetableringer, i en tid der vi trenger å øke inntektene kommunen.

Gode rammebetingelser for næringslivet er avgjørende for vekst i næringsutvikling. Bodø kommune står overfor betydelige økonomiske utfordringer, og kommunedirektør Kjell Hugvik har lagt frem et budsjettforslag med en totalramme på over 5,7 mrd kroner, som innebærer kutt på hele 260,6 millioner kroner i 2024. Dette er kutt som vil påvirke viktige tjenester innen oppvekst og kultur, helse og omsorg, samt andre sentrale samfunnsområder neste år. 

BRUS og Bodø Næringsforum oppfordrer Bodø kommune til å se etter alternative måte å møte de økonomiske utfordringene på. Samarbeid med det private næringslivet kan være en løsning som kan bidra til å opprettholde viktige tjenester og stimulere til vekst i regionen. Salg og samarbeid om kommunal eiendom er en fornuftig retning å gå. 

Bodø kommune har allerede etablert seg som en attraktiv kommune for næringslivet, og samarbeid med lokale bedrifter kan skape nye muligheter for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Vi deler kommunedirektørens mulighetsbilde for Bodø kommune. Vi har komparative fortrinn, med å skape en mer attraktiv by for vekst. Med prosjekter som Bodø2024, Ny By Ny Flyplass og satsing på E-helse.

BRUS og Bodø Næringsforum oppfordrer kommunen til å utforske partnerskap, avtaler og andre former for samarbeid som kan styrke økonomien og sikre viktige velferdstjenester. Vi vil hylle ønsket om at man bruker verktøy som konkurranseutsetting om samhandling som tiltak fremover. Det vil gi store muligheter for å spare inn forbruk, og samtidig løfte velferdstilbud i Bodø. Bodø kommune skal være en tilrettelegger. Mens vi ønsker å øke utviklingen. Det vil gi større inntekter til kommunen på sikt. 

Bodø kommune står overfor en utfordrende tid, men gjennom samarbeid og innovasjon kan vi sammen finne løsninger som bidrar til en sterkere fremtid for vår kommune. Som sikrer gode velferdstilbud, og som sikrer ny vekst og verdiskaping til byen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Elnar Remi Holmen Administrerende Direktør, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) Telefon: 99514321 Erh@brus.bodo.no

Merete Nordheim Direktør, Bodø Næringsforum Telefon:992 44 623, Merete@bnf.no

0

Nyheter

Besøket fra BRUS’ administrerende direktør Elnar Remi Holmen og ordfører Odd Emil Ingebrigtsen fra Bodø hos Andøya Space.Bodø, Norge

I samarbeids- og utforskningsånd besøkte nylig Elnar Remi Holmen, administrerende direktør for BRUS, og ordfører Odd Emil Ingebrigtsen Andøya Space og Andøya Spaceport, som ligger i de naturskjønne omgivelsene på Andøya, i Vesterålen. Dette besøket var mer enn bare en møte; det var en mulighet til å etablere partnerskap og dra nytte av synergier i den voksende romindustrien.


Timing av dette besøket kunne ikke vært mer relevant. Den globale romindustrien opplever en renessanse, med økende deltakelse fra private sektor og økte offentlige investeringer. Denne næringsvirksomheten har åpnet spennende muligheter for regioner som Andøya og vår region, Bodøregionen med organisasjoner som Bodø Kommune, BRUS m.fl til å spille en viktig rolle i den stadig voksende romnæringen. Allerede i begynnelsen av november kommer kongehuset opp på høytidelig åpning av Andøya Spaceport. Det skjer spennende ting. 


Andøya Spaceport: Et senter for innovasjon
Andøya Spaceport, som ligger på den barske kystlinjen i Nord-Norge, har blitt et sentralt punkt for romutforskning og innovasjon. Det tilbyr en strategisk beliggenhet for oppskyting av satellitter og gjennomføring av vitenskapelige forskningsoppdrag. Nærheten til polarregionen gjør det til et ideelt sted for oppskytinger i polare og solsynkrone baner. Videre gir regionens klare himmel, lavt lysforurensning og minimal lufttrafikk et uovertruffent miljø for romrelaterte aktiviteter.

I løpet av besøket hadde administrerende direktør Elnar Holmen og ordfører Odd Emil muligheten til å utforske de moderne fasilitetene på Andøya Spaceport. De observerte oppskytningsinfrastrukturen, områdene for integrasjon av nyttelast og bakkestasjoner som er ansvarlige for å spore og kommunisere med romfartøy i bane. Ordføreren og administrerende direktør lærte også om forsknings- og utviklingsprosjekter som blir gjennomført på stedet, og understreket regionens engasjement for å fremme romrelatert innovasjon.


Samarbeid og Synergier: Hovedfokus
Besøket handlet ikke bare om en omvisning; det var en bekreftelse på den felles forpliktelsen til å samarbeide og utnytte de fremvoksende mulighetene innen romsektoren. Elnar Holmen, administrerende direktør for BRUS, uttrykte sin entusiasme for potensielle samarbeid og uttalte: “Romindustrien utvikler seg raskt, og vi ser enormt potensial for samarbeid med Andøya Spaceport. Denne synergien kan føre til nyskapende fremskritt innen satellitteknologi, oppskytingstjenester og romforskning. Jeg ser at vi fra Bodø sin side ikke har meldt oss helt på utviklingen på Andøya, derfor er ordførers initiativ et bra initiativ for å styrke samarbeidet”

Ordfører Odd Emil gjentok denne holdningen og understreket viktigheten av slike partnerskap for den lokale økonomien og den bredere utviklingen av regionen: “Vi tror at ved å samarbeide med organisasjoner som BRUS og aktørene på Andøy, kan vi skape et romøkosystem som ikke bare fremmer innovasjon, men også genererer økonomisk vekst i hele regionen.”

Samarbeid innen romindustrien kan materialisere seg på ulike måter. Felles forsknings- og utviklingsprosjekter, oppskyting av satellitter og tiltrekking av ytterligere investeringer er alle potensielle veier for synergier. Slike partnerskap kan ikke bare styrke rollen til Andøya Spaceport, men også etablere regionen som en fremtredende aktør i den globale romindustrien.


Blikk mot fremtiden
Besøket av BRUS’ administrerende direktør Elnar Holmen og ordfører Odd Emil på Andøya Space illustrerer ånden for utforskning og innovasjon som definerer romindustrien. Mens verden ser opp mot stjernene for vitenskapelig oppdagelse, økonomisk vekst og teknologiske fremskritt, er regioner som Andøya, kommuner og organisasjoner som BRUS klare til å bidra med samarbeid for at Andøy kan vokse. Med Bodøregionens komparative fortrinn, kan vi få til ting sammen med Andøysamfunnet, som skaper vekst begge steder. 

“Fremtiden er utvilsomt spennende, med en overflod av muligheter i romsektoren. Ved å etablere partnerskap, investere i forskning og utvikling og dra nytte av Andøya Space’s unike egenskaper, kan Bodø og regionen rundt seg selv dytte til nye høyder i denne voksende industrien,” påpeker Holmen.

Som besøket avsluttet, var potensialet for samarbeid og styrkende forhold klart, med en felles visjon fra bransjeledere og lokale myndigheter som erkjenner betydningen av Andøya Space. Vi ser frem til fortsettelsen.

0

Nyheter

International breakthrough for Northern Norwegian climate-neutral aviation ambitionThis year, BLU had the privilege of participating in Inter Airport Europe 2023, the premier one-stop event for the entire airport industry. The convention, held in Munich, Germany, showcased the latest innovations and trends in the aviation sector, offering a glimpse into the future of airport technology and services. 

As one of the exhibitors at Inter Airport Europe, together with our project partners Energi I Nord, Lofoten the Green Islands 2023, Opscom, Avinor and Bodø Kommune, we seized the opportunity to introduce our ambitious initiative – the “Zero Emission Regional Aviation in Northern Norway” We have a unique collaboration on green aviation, and have attracted a lot of attention both nationally and internationally.

We engaged with industry experts, airport operators, and technology partners, sharing our vision for sustainable regional aviation. We showcased our progress in developing low-emission aircraft, optimising airport infrastructure for electric and hybrid aircraft, and implementing eco-friendly airport practices.

Our delegation was led by CEO Elnar Holmen, BRUS/BLU and special adviser Anders Tørud from Energi i Nord.

“It is no exaggeration that our northern Norwegian project is now making a unique international breakthrough. We have agreements with some of Europe’s most important aviation companies, and now we are expanding with agreements with airports and regions in important countries such as the Netherlands, France, Germany, Belgium – and eventually several others,” says aviation program manager at BLU, Einar Sorensen, responsible for the Munich-programme and  international relations.


Workshop with Deutsche Aircraft
The Munich program, starting on Monday, October 9, featured a full-day workshop in collaboration with Deutsche Aircraft, focusing on climate-neutral aviation. The program, jointly led by BLU and DA, included experts in aircraft development, fuel, airports, and community interests.

Notably, Green H from Norway garnered attention for their hydrogen production project in Bodø harbour, serving ferry operations across Vestfjord and potentially supplying hydrogen to Bodø New Airport. The latter was presented by Avinor’s project manager, John Eivind Skogøy.

Norwegian Airlines, represented by Kristoffer Gustavsen, Manager of Public Affairs and Sustainability, discussed their approach to achieving climate-neutral operations. DA emphasised the DA 328 eco project, set for trial operation in 2026.

Hamburg Airport provided insight into its ongoing conversion efforts, and the workshop included a special display in DA’s production hangar, showcasing a “mock-up” of the future’s climate-neutral regional aircraft cockpit.

Northern Norway, with its unique geography and climate, presents a distinct set of challenges and opportunities. Our project explores innovative solutions for regional aviation, aiming to make air travel more eco-friendly without compromising convenience and accessibility.

The reception to our “Zero Emission Regional Aviation in Northern Norway” project was overwhelmingly positive, demonstrating a shared commitment to a more sustainable aviation industry. Through our participation in Inter Airport Europe, we not only contributed to the discourse on green aviation but also established invaluable partnerships and collaborations to drive this project forward.


Lelystad Airport, our new collaboration partner
We held an important and productive meeting with senior representatives from Lelystad airport, near Schiphol – Amsterdam and Flevoland region in Netherland and the discussions were nothing short of promising. German and French airports joined us by TEAMS. 

A particular point of interest for Lelystad was GreenH’s plans for hydrogen production at Bodø harbour. Green hydrogen is gaining traction as a clean energy source, and its potential applications in various sectors, including transportation and aviation, are substantial. Lelystad, a city with the sea access just a stone’s throw away, is also diligently working on plans for a similar hydrogen production facility to serve both ship traffic and the local airport.

The synergy between the two cities’ visions is evident, and the potential for collaboration and knowledge exchange is exciting. Lelystad’s representatives left the stand with a strong desire to learn more and potentially collaborate on sustainable initiatives. As a result, a visit to Bodø is now high on their wish list, reflecting the growing importance of shared efforts in creating a greener, more sustainable future for both cities and beyond.

 

Leads generation for BLU
As a result of our strong presence at the convention we´ve generated a few strong leads to be followed up. Representatives from Poland’s aviation authority seeks to establish closer ties, aiming to integrate Polish airports into our cluster. 

At the French pavilion, Zenith Aerotechnics, specialising in airport fuel storage and distribution technologies, is eager to collaborate on R&D for new fuel systems, especially for emerging fuels. With their expansion into Germany and Finnish management, they are open to cooperation on a joint project in 2024

Inter Airport Europe 2023 was an outstanding platform to exchange ideas, showcase innovations, and network with aviation professionals who share our vision for a sustainable aviation industry. Our presence at the event was a significant step toward realising the “Zero Emission Regional Aviation in Northern Norway” project, and we are excited about the positive impact it will have on the future of aviation in our region and beyond.

0