Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet, Nyheter

Nå søker Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) etter en ny administrerende direktør, som skal løfte utviklingsarbeidet og strategiene videre. Dette er en unik sjanse til å jobbe i en nøkkelposisjon for den som brenner for næringsutvikling, vekst og en spennende fremtid i Norges fineste landsdel! – Dette er en unik mulighet, nå lyser vi ut Nord-Norges mest spennende stilling som administrerende direktør i BRUS! I denne topplederstillingen får man bygge nettverk og relasjoner med fremoverlente bedriftsledere, investorer, myndigheter og politikere nasjonalt og internasjonalt, og spill en nøkkelrolle i å forme Bodøregionen ogSEE DETAILS

0

Hovednyhet

BRUS & BNF Støtter Nordland Fylkeskommunes nye forslag til løsning om å se på festetomt for Bodø Glimts fremtidige stadion. Det sier administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS. Torsdag 16.mai delte Nordland Fylkeskommune v/ Fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Rånes nyheten om at det går mot løsning for tomt til Glimts nye storstue. (lenke). Rånes skisserer nå en løsning der Glimt kan få disponere tomta gjennom en årlig festeavgift, eventuelt med en utkjøpsklausul. Lovligheten av dette må utredes av jurister, men fylkesråden har per i dag tro påSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Bodø International School (BOINT) får nå SpareBank 1 Nord-Norge med på laget for å realisere Nordlands første internasjonale skole. Etter å ha navigert gjennom alle prosesser fikk Bodø International School godkjenning fra Utdanningsdepartementet på slutten av fjoråret til 220 elever med sterk støtte fra den internasjonale IB-organisasjonen og Bodø kommune, nå er banken med på laget. – Vi er overveldet av glede og stolthet over å ha fått SpareBank 1 Nord-Norge med på et solid finansielt bidrag! Dette bekrefter vår visjon om at Bodø International School ikke bare er enSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Nå er det endelig offisielt hvem som skal lede SKS sin nye satsning «Ny Fornybar», det er en organisasjons- og samfunnsutvikler, Elnar Remi Holmen (38) som de siste årene har formet og utviklet Bodøregionens Utviklingsselskap som administrerende direktør.  Holmen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) og har bred bransjeerfaring, blant annet som statssekretær i olje- og energidepartementet og har utviklet BRUS fra å være en mann til et lag på 5 personer.  – Vi er veldig glade for at Elnar har takket ja til å jobbeSEE DETAILS

0

Hovednyhet

I en tid hvor bærekraftighet og innovasjon står høyt på dagsordenen, er det viktig å anerkjenne de som går foran som gode eksempler. Bodø Energi, eid av Bodø Kommune, har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet siden 1909, og fortsetter å lede an med sine fremtidsrettede energiløsninger. Som en av eierne, er vi i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) stolte over å se deres stadige fremskritt og engasjement for bærekraftig utvikling. Bodø varmes opp av fjernvarme Under vårt nylige besøk hos Bodø Energi’s datterselskap, BE Varme, fikk vi innsikt i hvordan de anvenderSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Bodøregionen ser nå med stor entusiasme og optimisme fremover på etableringen av Bodø International School. Med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir) i slutten av 2023 til å tilby internasjonal grunnskoleutdanning for inntil 220 elever, samt støtte fra både Bodø kommune og næringslivet i regionen, er grunnlaget lagt for en etterlengta oppstart av Bodø internasjonale skole.  – Vi har et ambisiøst mål om å starte opp allerede høsten 2025, og med godkjenningene på plass og et strategisk arbeid framover, ser vi nå at ting begynner å falle på plass. Selvfølgelig er detSEE DETAILS

0

Hovednyhet

BLU (Bodø Lufthavnutvikling) har de siste to årene utviklet seg til en av de viktigste aktører i Bodø-regionens og i landsdelens viktige omstilling til klimanøytral luftfart. Som et 100 % eid datter-selskap av Bodøregionens utviklingsselskap, sitter BLU med den betydelige oppgaven å sikre at flyplassene i Nordland, med Bodø lufthavn i spissen skal bli knutepunkt for grønn luftfart. Dette gjelder både i nasjonal og i  internasjonal ruteutvikling og luftfart. BLU har en aktiv og offensiv agenda, og det er svært gledelig å konstatere at resultatene er store med en oppmerksomhet iSEE DETAILS

0

Hovednyhet

I en spennende vending i utviklingen av Nye Bodø lufthavn, har Avinor offisielt bekreftet at HENT AS er valgt som entreprenør for byggingen av den nye passasjerterminalen samt flere andre driftsbygg. Denne kontrakten, verdsatt til formidable 2,4 milliarder kroner, representerer et avgjørende skritt fremover i realiseringen av en moderne og framtidsrettet lufthavnsinfrastruktur. Etter en intens og grundig evalueringsprosess, der HENT konkurrerte mot to andre dyktige entreprenørfirmaer, klarte de å sikre seg toppscore og dermed kontrakten som vil endre flyplasslandskapet i regionen. Denne beslutningen markerer tildelingen av den siste store kontraktenSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Avinor og Luftfartstilsynet har i dag inngått samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. En gladnyhet som ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt, da vi de neste dagene har samlet nasjonale og internasjonale luftfartstopper for å diskutere bærekraftig drivstoff på SAF-seminar! – I dag er en gledelig dag, i jobben med å gjøre luftfarten mer klimavennlig. Nord Norge er en spydspiss internasjonalt i dette arbeidet. BLU, sammen med energiklyngen Energi I Nord, Lofoten De Grønne Øyene og Bodø kommune, sammen med industriaktører somSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Arvid Bendixen – en kompetansebedrift med 75 år i bransjen, er en av våre eiere, og nylig var vi på besøk.  Dette er et selskap som setter seriøst arbeidsliv og trygge arbeidsplasser høyt, og med sterkt engasjement for å sikre bransjens utvikling og fremtid. Som en totalleverandør innen maling, tapetsering og gulvarbeid er de ofte leverandør til større byggeprosjekter i Bodøregionen. Som en leverandør til byggenæringen spiller Arvid Bendixen en viktig rolle i å legge siste finish i prosjektene. Sentralt i Arvid Bendixens driftsmodell er å sikre trygge fulltidsstillinger åretSEE DETAILS

0