Your address will show here +12 34 56 78
Hovednyhet

BLU (Bodø Lufthavnutvikling) har de siste to årene utviklet seg til en av de viktigste aktører i Bodø-regionens og i landsdelens viktige omstilling til klimanøytral luftfart. Som et 100 % eid datter-selskap av Bodøregionens utviklingsselskap, sitter BLU med den betydelige oppgaven å sikre at flyplassene i Nordland, med Bodø lufthavn i spissen skal bli knutepunkt for grønn luftfart. Dette gjelder både i nasjonal og i  internasjonal ruteutvikling og luftfart. BLU har en aktiv og offensiv agenda, og det er svært gledelig å konstatere at resultatene er store med en oppmerksomhet iSEE DETAILS

0

Hovednyhet

I en spennende vending i utviklingen av Nye Bodø lufthavn, har Avinor offisielt bekreftet at HENT AS er valgt som entreprenør for byggingen av den nye passasjerterminalen samt flere andre driftsbygg. Denne kontrakten, verdsatt til formidable 2,4 milliarder kroner, representerer et avgjørende skritt fremover i realiseringen av en moderne og framtidsrettet lufthavnsinfrastruktur. Etter en intens og grundig evalueringsprosess, der HENT konkurrerte mot to andre dyktige entreprenørfirmaer, klarte de å sikre seg toppscore og dermed kontrakten som vil endre flyplasslandskapet i regionen. Denne beslutningen markerer tildelingen av den siste store kontraktenSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Avinor og Luftfartstilsynet har i dag inngått samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. En gladnyhet som ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt, da vi de neste dagene har samlet nasjonale og internasjonale luftfartstopper for å diskutere bærekraftig drivstoff på SAF-seminar! – I dag er en gledelig dag, i jobben med å gjøre luftfarten mer klimavennlig. Nord Norge er en spydspiss internasjonalt i dette arbeidet. BLU, sammen med energiklyngen Energi I Nord, Lofoten De Grønne Øyene og Bodø kommune, sammen med industriaktører somSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Arvid Bendixen – en kompetansebedrift med 75 år i bransjen, er en av våre eiere, og nylig var vi på besøk.  Dette er et selskap som setter seriøst arbeidsliv og trygge arbeidsplasser høyt, og med sterkt engasjement for å sikre bransjens utvikling og fremtid. Som en totalleverandør innen maling, tapetsering og gulvarbeid er de ofte leverandør til større byggeprosjekter i Bodøregionen. Som en leverandør til byggenæringen spiller Arvid Bendixen en viktig rolle i å legge siste finish i prosjektene. Sentralt i Arvid Bendixens driftsmodell er å sikre trygge fulltidsstillinger åretSEE DETAILS

0

Hovednyhet

En milepæl er nådd og BRUS sender gratulasjoner til Torghatten Nord i anledning signeringen av kontrakten for bygging av to hydrogenferger som vil betjene ruten mellom Bodø og Lofoten. Nyheten representerer et viktig skritt mot omstilling i transportsektor og produksjon av hydrogen i Bodøregionen!  Torsdag 18.april 2024 var et samlet samfunns- og næringsliv fra Bodø og Lofoten til stede på pressekonferansen og signeringen av kontrakten mellom Torghatten Nord og Myklebust Verft som skal bygge verdens største hydrogenferga som vil seile mellom Bodø og Lofoten allerede i 2026.   Merkedag forSEE DETAILS

0

Hovednyhet

BRUS tok turen til Øksengård utenfor Rognan for å besøke en av våre eiere Edelfarm som tilhører Edelfisk-konsernet. Eierbesøket ble brukt til å snakke om planene fremover, teknologiutvikling og resultatene av hva god fiskehelse fører med seg.  – Vår eksistens er tuftet på trygg matproduksjon av laks, for å få dette til er det viktigste vi gjør hver dag å sikre god og sunn fiskehelse. Med selskaper i hele verdikjeden har vi god kontroll på fiskens livsløp og behov som viser igjen i resultatene hvor vi har nå er påSEE DETAILS

0

Hovednyhet

NOBL sin utrolige transformasjon de siste årene til å bli en av Bodøregionens mest ettertrakta arbeidsplasser, er noe som gjør oss stolt på vegne av vår eier. Nylig var vi på partnerbesøket for å få bedre innsikt i deres engasjement for bærekraft, innovasjon og samfunnsverdier. Og gav oss innsikt i hvordan de jobber for å utvikle flere boliger i Nordland, og den store samfunnsrollen de tar.   Nylig var vi på besøk hos vår partner og eier Nordland Boligbyggelag (NOBL), med hovedkontor i Bodø. I det som kan beskrives somSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Fredag, 22.mars 2024, la Samferdselsdepartementet frem ny Nasjonale Transportplanen for 2025-2036. Flere har holdt pusten etter varsel om økonomisk innstramming i planene og med kraftig prioritering av prosjekter, og siden nyåret har vi lest om lekkasjer og løfter. Nå er planverket og tildelingspostene lagt frem og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) ser flere positive prosjekter og muligheter for videre vekst og utvikling, men savner samtidig større ambisjoner for Nordlandsbanen. Flere prioriteringer i Nasjonal Transportplan kan komme Bodøregionen til gode, spesielt med satsningen på grønn luftfart. – Det skal investeres i fylkesveinettet somSEE DETAILS

0

Hovednyhet

Scandic Havet Bodø – 29.april 2024. Framtidens transport er grønn og utslippsfri. Dette krever samhandling mellom myndigheter og næringslivet. Godstransport fra veg til sjø og bane er avgjørende. Nasjonal Transportplan blir viktig. Godskonferansen 2024 er et viktig møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraftig og fremtidsrettet logistikk! Påmelding Rett til påmelding her om du ikke får opp informasjonsboks (klikk her)! Godskonferansen 2024 er en nasjonal konferanse i samarbeid mellom Ace Green, Godsalliansen og Bodøregionens Utviklingsselskap. Konferansen finner sted på Scandic Havet Bodø, 29.april 2024 Program 09.30 – 10.30 RegisteringSEE DETAILS

0

Hovednyhet

BRUS sitt datterselskap BLU spiller en nøkkelrolle i å transformere Bodøregionen til en nasjonal hub for grønn luftfart. Sammen med et nasjonalt og internasjonalt konsortium jobber vi med helt konkrete kommersielle industriprosjekter, der målet er å bruke kortbanenettet i Nord Norge som utviklings- og testarena innen grønn luftfart. Fredag 15.mars kom nyheten om at regjeringen vil foreslår å bevilge 1 milliard kroner til luftfartens grønne omstilling i Nasjonal transportplan 2025 – 2036 (NTP). Sammen med våre regionale partnere, Lofoten De Grønne Øyene og Energi I Nord, sammen med Bodø kommuneSEE DETAILS

0