Hovednyhet

Allerede i 2026 forventes de nye hyrogenfergene i Bodø, dette gir vind i seilene for utvikling og innovasjon i Bodøregionen! 

En milepæl er nådd og BRUS sender gratulasjoner til Torghatten Nord i anledning signeringen av kontrakten for bygging av to hydrogenferger som vil betjene ruten mellom Bodø og Lofoten. Nyheten representerer et viktig skritt mot omstilling i transportsektor og produksjon av hydrogen i Bodøregionen! 

Torsdag 18.april 2024 var et samlet samfunns- og næringsliv fra Bodø og Lofoten til stede på pressekonferansen og signeringen av kontrakten mellom Torghatten Nord og Myklebust Verft som skal bygge verdens største hydrogenferga som vil seile mellom Bodø og Lofoten allerede i 2026.  

Merkedag for grønne transportløsninger 

 – I dag er en merkedag! Gratulasjoner er på sin plass til Torghatten Nord for at de i dag signerer kontrakt på bygging av to hydrogenferger som vil betjene ruten mellom Bodø og Lofoten. Dette markerer et viktig skritt mot en mer bærekraftig og fremtidsrettet transportløsning for regionen, og det som er bra for vår region er bra for hver enkelt bedrift, sier adm.dir Elnar Holmen. 

Sammen med flere aktører ønsker vi de banebrytende hydrogenfergene velkommen i 2026, og det er helt klart at dette prosjektet vil sette en ny standard innen maritim transport. Frem til da vil dagens ferger fortsette å betjene sambandet frem til de nye hydrogenfergene er på plass, og administrerende direktør Marius Hansen er klar på ambisjonene. 

– Det er ingen andre maritime hydrogenprosjekter internasjonalt som er i nærheten av skalaen og ambisjonene i dette prosjektet. Vi har derfor prioritert å bruke noe tid på å bygge et lag av norske leverandører med mål om å frakte lokalbefolkning, næringsliv og turister på en trygg, effektiv og komfortabel måte. Det går på design, sikkerhetssystemer, hydrogenproduksjon, og nå bygging av fartøyene. Det har vært spesielt krevende å få dette på plass i et marked preget av krig og usikkerhet i Europa, sier administrerende direktør Marius Hansen i Torghatten Nord. 

Norsk kompetanse vil gi ringvirkning i Bodøregionen

Torghatten Nords beslutning om å inngå kontrakt med det norske Myklebust Verft understreker ikke bare deres tillit til norsk maritime kompetanse, men også deres forpliktelse til å styrke den nasjonale maritimindustrien. Det vil også bidra positivt for å sikre et nytt leverandørmarked i Bodøregionen, både på utvikling og produksjon av hydrogen! 

– Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med en avtale om å bygge verdens største hydrogenskip, i nært samarbeid med rederiet. Vi vil sammen med den maritime klynga i Norge utvikle ny kunnskap, sikre arbeidsplasser og kunne ta inn flere lærlinger med dette oppdraget. Det blir spennende å levere noe ingen har gjort før oss, sier Leiv Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft. 

Kontrakten mellom Torghatten Nord og Statens vegvesen, med en verdi på 4,9 milliarder kroner over 15 år, understreker betydningen av dette innovasjonsdrevne prosjektet for vår regions fremtidige transportbehov. 

Hydrogen – fremtidens drivstoff!

Torghattens nye hydrogenferger representerer et viktig skritt mot en grønnere maritim fremtid. Ved å benytte hydrogen, reduserer vi effektivt CO2-utslipp—estimert til 26.500 tonn årlig—tilsvarende utslippene fra ca. 13.000 dieselbiler. Etableringen av en hydrogenfabrikk på Langstranda i Bodø vil ytterligere styrke vår region som et senter for grønn innovasjon, og fremme lokal økonomisk vekst gjennom nye grønne arbeidsplasser. 

– Det er positivt at hydrogenfergen nå realiseres hvor vi venter fergene i drift allerede i 2026, dette viser oss at markedet bygger seg opp og behovet for hydrogenfabrikken til Green H og leverandørnæringen vår. Green H vil ikke bare kunne forsyne de nye hydrogenfergene, men også andre markeder, og posisjonere Bodø som utviklings- og testby for grønn teknologi og innovasjon, avslutter Holmen. 

Noen bilder fra markeringen

Foto: Per-Inge Johnsen, Bodø 18.04.2024

Author


Avatar