Hovednyhet

Avinor gir HENT AS terminalbygget – spennende muligheter for underleverandører i Bodøregionen

I en spennende vending i utviklingen av Nye Bodø lufthavn, har Avinor offisielt bekreftet at HENT AS er valgt som entreprenør for byggingen av den nye passasjerterminalen samt flere andre driftsbygg. Denne kontrakten, verdsatt til formidable 2,4 milliarder kroner, representerer et avgjørende skritt fremover i realiseringen av en moderne og framtidsrettet lufthavnsinfrastruktur.

Etter en intens og grundig evalueringsprosess, der HENT konkurrerte mot to andre dyktige entreprenørfirmaer, klarte de å sikre seg toppscore og dermed kontrakten som vil endre flyplasslandskapet i regionen. Denne beslutningen markerer tildelingen av den siste store kontrakten i dette omfattende prosjektet.

Åpner for muligheter i Bodøregionen

Dette prosjektet er ikke bare en milepæl for luftfarten, men også en enorm mulighet for lokale underleverandører og arbeidsmarkedet i Bodøregionen. Med anslagsvis 3,000 arbeidsplasser involvert i prosjektets byggefase, og rundt 350 firmaer ventet å bidra, gir denne utviklingen et betydelig økonomisk løft for lokalsamfunnet. HENTs engasjement i prosjektet lover godt for både kvalitet og effektivitet i gjennomføringen.

En ny æra for Bodø

Nye Bodø lufthavn, som er forventet å stå ferdig og åpne for kommersiell trafikk i løpet av 2029-2030, vil kunne håndtere opptil 2,3 millioner passasjerer årlig. Denne utviklingen representerer ikke bare en signifikant forbedring i infrastruktur, men også en forsterkning av Bodøs posisjon som en sentral aktør i nordisk luftfart.

HENTs tildeling av denne milliardkontrakten er et klart signal om fremgang og forventninger. Med dette store skrittet er Bodøregionen godt på vei til å realisere visjonen om en ny, moderne lufthavn som vil tjene som et viktig knutepunkt i regionen for årene som kommer. BRUS følger spent med på utviklingen av den nye flyplassen og ser frem til de videre fremskrittene som vil forme fremtiden for Bodøregionen.