Hovednyhet

BLU (Bodø Lufthavnutvikling AS) – et luftfartens «Bodø Glimt» ledende i norsk omstilling til klimanøytral luftfart!

BLU (Bodø Lufthavnutvikling) har de siste to årene utviklet seg til en av de viktigste aktører i Bodø-regionens og i landsdelens viktige omstilling til klimanøytral luftfart. Som et 100 % eid datter-selskap av Bodøregionens utviklingsselskap, sitter BLU med den betydelige oppgaven å sikre at flyplassene i Nordland, med Bodø lufthavn i spissen skal bli knutepunkt for grønn luftfart. Dette gjelder både i nasjonal og i  internasjonal ruteutvikling og luftfart.

BLU har en aktiv og offensiv agenda, og det er svært gledelig å konstatere at resultatene er store med en oppmerksomhet i inn- og utland nesten uten sidestykke.

Bak dette arbeidet har BLU  eget team med sterke medarbeidere. Blant disse finner vi også den tidligere Tromsø-væringen Einar Sørensen med over 30 år bak seg i luftfartsarbeid, hvorav 20 år i det globale luftfartssenter Toulouse.

BLUs organiserte arbeid for deltagelse i klimanøytral luftfart startet for fullt for over to år siden. Helt fra første stund har internasjonale nettverk vært en av de aller viktigste forutsetninger til å lykkes. Det er her at en fagperson som Einar Sørensen kommer fullt til sin rett.

Bodø-regionen har selvsagt for lengst en plass på det nasjonale og internasjonale luftfartskartet. Men på industri- og teknologi-siden har også Bodø og Nordland mye å vinne, og det er nettopp her at Sørensenr virkelig har kunnet bidra. Han har et betydelig faglig nettverk i Europa, både i Frankrike, Tyskland og inn mot EU-systemet.

Beyond Aeros «Blériot», Frankrikes første H2-fly som har utført sin jomfruflyvning, her sammen med Einar Sørensen (Norge) og Hugo Duchemin (Frankrike), strategiske rådgivere for European Green Airport Network.  Einar og Hugo er de sentrale driverne bak det nye og raskt voksende regionale samarbeidet om luftfart. Foto: Irwin Kerboriou, Beyond Aero, 18. april 2024

BLU har derfor lykkes med å få med avtaler med verdens ledende produsent av regionale fly, fransk-italienske ATR i Toulouse, med Airbusgruppen og italienske Leonardo som eiere.  Like viktig er at BLU nå er i partnerskap med det tyske flyfaglige miljøet gjennom Deutsche Aircraft i München. Deutsche Aircraft er i ferd med å bli et verdensledende teknologimiljø gjennom banebrytende nyvinninger som igjen vil føre til en ny generasjon klimanøytrale fly med en høy transportkvalitet.

For BLU er nasjonale og internasjonale allianser helt fundamentalt. Også her har teamet i BLU oppnådd oppsiktsvekkende resultater. Gjennom avtaler med grønne flyprosjekter i Trondheim og på Røros  har Nordland gjort felles sak med Trøndelag og startet utviklingen av et «landslag i klimanøytral luftfart».

Tilsvarende i Europa der BLU inngår i alliansen «Green European Regional Airports». Medlemmer her er i øyeblikket en av Tysklands viktigste luftfartsklynger, Berlin Brandenburg Aerospace Alliance, regionen Flevoland med Lelystad Airport og så regionen Occitanie og flyplassen Francazal i Toulouse. Men flere nye kommer til etter hvert, fordi regionenes Europa har forstått at vi må slåss sammen for å sikre vår plass i luften.

BLU er på norsk side ikke alene i dette arbeidet, men har nære og gode partnere gjennom energiklyngen Energi i Nord og Lofotrådets store prosjekt «Lofoten De Grønne Øyer 2030». BLU er dermed med i et prosjekt som hele landsdelen  ikke bare samler seg om, men deltar aktivt i. Ganske enkelt fordi luftfart dreier seg om å binde sammen land og folk som intet annet transportmiddel. For en gangs skyld nesten uten rivalisering og bykrangel som mellom Tromsø og Bodø!

Einar Sørensens nettverk er ikke bare et produkt av hans mangeårige karriere, men også hans medfødte kvalitet som relasjonsbygger. Han er kjent for sin evne til å skape bånd og tillit på tvers av kulturelle og organisatoriske grenser, noe som er essensielt i en så global og samarbeidsdrevet sektor som luftfarten. Einar Sørensen har de siste 20 årene bodd og levd i Syd-Frankrike, i flybyen Toulouse og har de siste tre årene vært 100 % engasjert i BLU.

Han har studert fransk språk og businesskultur på universitetsnivå, noe som er en forutsetning for å kunne arbeide i et land som Frankrike. På hans merittliste finnes også langvarig nasjonal  prosjekt-ledelse i det store EU-programmet Single European Sky Research and Development (SESAR). Dette dreier seg om et helt nytt og topp avansert flykontrollsystem for europeisk luftfart, helt avgjørende for den luftfart vi har i dag. Norge og Bodø er for lengst en del av SESAR.

I samarbeid med sine partnere har BLU stått for betydningsfulle aktiviteter som har satt Bodø på kartet for grønn luftfart. Blant disse var det besøket av flyprodusenten ATR den 27. februar, som demonstrerte ATR 42-600-flyet. Dette arrangementet, som markerte et viktig skritt for Nordland i retning av bærekraftig luftfart.

En direkte fortsettelse av dette er prosjektet med Deutsche Aircraft som vil bringe nye luftfartsløsninger til Bodø senere i år. Dette fremhever igjen viktigheten av samarbeid for å nå ambisiøse mål om nullutslipp i luftfartssektoren.

Airbus toppledermøte Toulouse

BLU med Einar Sørensen tar nå nye steg for å forsterke virksomheten. Nå gjelder det å få med seg aktivt noen av klodens store aktører. Den 17. april hadde vi en serie med møter i Toulouse, bla. sentrale ledd i det enorme arbeidet Airbus har for å lede luftfarten inn i en klimanøytral fremtid. I dette møtet ble Nordland og Bodø et fokuspunkt, fordi interessen er sterk i Airbus om å bruke særlig Norge til viktige deler av testprogrammet forut før klimanøytrale fly drevet av bl.a. hydrogen kan settes i trafikk.

Nord-Norge ligger her helt sentralt til å bli ledende – men Avinor som flyplasseier som må være mye mer på, og gå i forkant, og ikke minst samarbeide tettere. BLU som selskap vil ikke eie infrastruktur, vi skal legge til rette for at aktiviteter og investeringer kan komme. Igjen er samarbeid, avgjørende for å lykkes.

Elnar, daglig leder i BLU, roser Einar Sørensens innsats: ‘Einars engasjement er nøkkelen til vår suksess,’ sier han. ‘Han er avgjørende for våre fremskritt og vårt arbeid med å gjøre Nordland til et senter for grønn luftfart. Uten Einars kompetanse, nettverk og erfaringer, hadde ikke vi, og trolig ikke de prosjektene vi jobber i sammen med arenaklyngen Energi I Nord og Lofoten De Grønne Øyene, vært der vi er i dag.’

Sitat fra Einar

Om BLU, Energi i Nord og Lofoten De Grønne øyene: Vi skal bli et luftfartens « Bodø Glimt», spille i eliteklassen og lykkes. I så henseende kan vi gjerne døpe Bodø Nye Lufthavn om til «Luftfartens Aspmyra!» Flyplassen er nemlig også banebrytende, et mesterverk av Avinors ledelse og ansvarlige regionalt.