Hovednyhet

BRUS støtter Bodø Energi Varme banebrytende arbeid med fjernvarme

I en tid hvor bærekraftighet og innovasjon står høyt på dagsordenen, er det viktig å anerkjenne de som går foran som gode eksempler. Bodø Energi, eid av Bodø Kommune, har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet siden 1909, og fortsetter å lede an med sine fremtidsrettede energiløsninger. Som en av eierne, er vi i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) stolte over å se deres stadige fremskritt og engasjement for bærekraftig utvikling.

Bodø varmes opp av fjernvarme

Under vårt nylige besøk hos Bodø Energi’s datterselskap, BE Varme, fikk vi innsikt i hvordan de anvender resirkulert materiale til produksjon av fjernvarme, en prosess som ikke bare optimerer ressursbruk men også støtter opp om en grønnere fremtid for Bodø. Gjennom sin innovative bruk av overskuddsmaterialer fra byggebransjen, som flis og treverk, produserer BE Varme energi som varmer opp vannet distribuert gjennom byens fjernvarmenett. Dette nettverket, som allerede strekker seg over 10 kilometer og betjener omtrent 150 kunder, avlaster 10% av effektbehovet i Bodø og er et strålende eksempel på effektiv energiutnyttelse.

“BE Varme er en del av løsningen i Bodø. Deres arbeid med fjernvarme er et strålende eksempel på hvordan lokal ressursbruk kan transformeres til varige, grønne energiløsninger for hele Bodø. Fjernvarme er med og avlaster strømnettet slik at nye etableringer får plass i et ellers trangt strømnett. I tillegg tenker selskapet nytt og nyskapende Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og støtten til Bodø Energi i deres fremtidige prosjekter.” – sier Elnar Remi Holmen, Adm.dir, BRUS.

Videre viser Bodø Energi sitt engasjement gjennom deres planer om å integrere fjernvarmeproduksjonen med overskuddsvarme fra den fremtidige hydrogenfabrikken på Langstranda, i samarbeid med GreenH. Dette initiativet er et spennende steg mot ytterligere integrering av bærekraftige energikilder i byens infrastruktur.

Treverket tømmes i et basseng fylt med resirkulert flis, som senere plukkes opp av en stor klo og transporteres videre for å brukes som brensel.

Bodø Energi har også tatt aktive skritt mot å modernisere og utvide sin virksomhet innen fornybar energi, med prosjekter som solenergiinstallasjoner og etableringen av nye ladestasjoner. Et prosjekt som skiller seg sterkt ut er FJUEL Bodø som blant annet handler om å elektrifisere havneområdet i Bodø. Disse tiltakene reflekterer et tydelig fokus på miljøvennlig og bærekraftig vekst, som vi i BRUS fullt ut støtter.

Ved å støtte BE Varme bidrar vi alle sammen til at overskuddet forblir i lokalsamfunnet, noe som styrker både økonomisk og miljømessig bærekraft i Bodø. Vi i BRUS ser med stor forventning frem til å følge og støtte Bodø Energi og BE Varme i deres arbeid med å utforme morgendagens energiløsninger. Gjennom slike partnerskap og prosjekter fortsetter vi å jobbe for et grønnere, renere og mer energieffektivt Bodø.

Bodø Energi står ikke bare for energi, men for energi med et formål. Og det er noe vi alle kan heie på!