Hovednyhet

Edelfarm –Aksjonær med kompetanse for bærekraftig oppdrett og utvikling med fiskehelse i fokus!

BRUS tok turen til Øksengård utenfor Rognan for å besøke en av våre eiere Edelfarm som tilhører Edelfisk-konsernet. Eierbesøket ble brukt til å snakke om planene fremover, teknologiutvikling og resultatene av hva god fiskehelse fører med seg. 

– Vår eksistens er tuftet på trygg matproduksjon av laks, for å få dette til er det viktigste vi gjør hver dag å sikre god og sunn fiskehelse. Med selskaper i hele verdikjeden har vi god kontroll på fiskens livsløp og behov som viser igjen i resultatene hvor vi har nå er på rekordlav dødelighet i våre anlegg, sier Ivar Andreas Forn, daglig leder i Edelfisk.

Edelfarm driver lakseoppdrett i samdrift med Wenberg Fiskeoppdrett i Skjerstadfjorden. Med fiskehelse og fiskevelferd i fokus har fokuset på fiskehelse i samdriften bidratt til at de kan vise til meget gode resultater på fiskehelsesiden, med en dødelighet langt under snittet i bransjen. Det er nok ikke helt tilfeldig, og er et resultat av nøye oppfølging gjennom hele fiskens livsløp, med et sterkt søkelys på sunn og sterk smolt, men også aktive valg blant annet på for og testing.

Andre områder selskapene er engasjert i er forskning og utvikling på fremtidens havbruk.

Laserteknologi for å fjerne lakselus.

Siste nytt på denne siden er at de nå har blitt produktsertifisert for bygging av en ny modell semi-lukkede merder, som de utvikler gjennom selskapet Nordic Blu Technology. Dette vil være den første modellen som tas i bruk av denne type semi-lukkede anlegg. Målet er at det skal redusere risikoen for lus, sykdommer og rømning, samtidig som det blant annet muliggjør effektiv håndtering av avfallsstoffer som bedre kan kartlegges og brukes som et reststoff på sikt.

Edelfarm og Wenberg er i tillegg en av eierne i Benchmark Genetics Salten gjennom Salten Stamfisk AS, som har fokus på biologi, genetikk og hvordan dette kan styrke kommende generasjoner laks. Rognen blir levert av eierne, fra Salten Stamfisk, og kontinuerlig genetisk overvåkning bidrar til å sikre at den aller beste rognen blir solgt, noe som igjen bidrar til sunn smoltproduksjon.

En «fun-fact» i så måte er at omtrent 20% av all smolt i norsk lakseproduksjon stammer fra rogn som kommer fra Salten og Salmobreed-stammen.  

Fra kontrollrommet hvor de overvåket laksen i merdene.

Selskapet har sammen med både Wenberg Fiskeoppdrett og GIFAS gjennom Salten Aqua AS bidratt til å gjøre oppdrettsnæringen til en av de største og mest bærekraftige næringene i Salten-regionen, som leverer trygg matproduksjon for regionen og verden for sådan. Ikke bare sikrer dette arbeidsplasser med et unikt kompetansemiljø, men gir også lokale muskler til å løfte og investere i lokalsamfunnene rundt Skjerstadfjorden og i Bodøregionen. 

BRUS er stolt av å ha Edelfarm gjennom Salten Aqua som aksjonær. Deres innsikt og driv styrker Bodøregionen og gir verdifull retning for videre utvikling og fokus for havbruksnæringen. De skaper mange lokale arbeidsplasser og er en regional motor som skaper store verdier og sikrer trygg matproduksjon i Nordland. De er et bevis på mottoet vårt, «Det som er bra for regionen er bra for din bedrift!»