Hovednyhet

Eierbesøk til Arvid Bendixen – en stolt malermester med 75år i bransjen!

Arvid Bendixen – en kompetansebedrift med 75 år i bransjen, er en av våre eiere, og nylig var vi på besøk.  Dette er et selskap som setter seriøst arbeidsliv og trygge arbeidsplasser høyt, og med sterkt engasjement for å sikre bransjens utvikling og fremtid.

Som en totalleverandør innen maling, tapetsering og gulvarbeid er de ofte leverandør til større byggeprosjekter i Bodøregionen. Som en leverandør til byggenæringen spiller Arvid Bendixen en viktig rolle i å legge siste finish i prosjektene.

Sentralt i Arvid Bendixens driftsmodell er å sikre trygge fulltidsstillinger året rundt, og holde stø kurs for å sikre langsiktighet. I sin arbeidsstyrke på 24 personer har de 4 lærlinger og jobber hele tiden med å sikre at flere ønsker å bli lærling, enten hos dem eller hos andre i bransjen i Bodø.

Inkludering og kompetanseløft

Stolte fagarbeidere og godt arbeidsmiljø er viktig for selskapet, og de er klare på at lærlinger er fremtiden. De erkjenner imidlertid at det å tiltrekke seg ferske lærlinger direkte fra skolebenken kan være utfordrende. Derfor har de utviklet robuste systemer for å støtte voksenlærlinger eller de som har falt utenfor det tradisjonelle løpet, til å få opplæring i bedrift. Samarbeidet med kommunen og NAV er nøkkelen her, og det viser deres forpliktelse og ønske om å sikre bransjen i fremtiden.

Seriøst arbeidsliv for fremtiden

De er også forkjempere for seriøsitetskrav i bransjen og like konkurransevilkår for alle aktører, uansett størrelse. Deres engasjement gjenspeiles i deres deltakelse i bransjesamarbeid i Bodø og finansiering inn i samarbeidsforumet Fair Play Bygg og Anlegg Nordland. Ved å aktivt støtte slike initiativer, legger de ikke bare press på å bekjempe svart arbeid og uetiske forretningspraksiser, men sikrer like konkurransefortrinn i lokale miljøer, ikke minst sikre og rettferdige arbeidsforhold for alle involverte.

En av områdene som bransjen står sammen om lokalt er oppfordringen om at offentlige anbudsgivere må bli flinkere til å følge opp kravene satt i anbudsrunden også underveis i prosjektet, på blant annet krav om lærlinger, arbeidsmiljø og miljøleveranse. Dette ikke bare sikrer at byggherrer og leverandører opererer innenfor lovens rammer, men legger grunnlaget for sunn bransjeutvikling og etisk praksis også fremover når det stadig kommer flere tilbydere utenfra. Konkurranse er sunt, men det skal være på like vilkår.

Arvid Bendixen står som et eksempel på hvordan en bedrift kan balansere stabil vekst med etisk praksis og utvikling for bransjens fremtid. Deres engasjement for kompetanse, seriøsitet og rettferdighet setter standarden for en moderne og ansvarlig bedrift i byggenæringen, som BRUS er stolt av å ha på eiersiden. Et selskap til etterfølgelse!

God stemning etter en god dialog!

Fra venstre daglig leder Daniel Abrahamsen og bransjekollega Tommy Anderssen, sammen med Aina Fagereng og Elnar Holmen. Foto: Kim J. Andreassen

Author


Avatar