Hovednyhet

Eierbesøk til NOBL – En historie om boligutvikling, omstilling, bærekraft og vekst 

NOBL sin utrolige transformasjon de siste årene til å bli en av Bodøregionens mest ettertrakta arbeidsplasser, er noe som gjør oss stolt på vegne av vår eier. Nylig var vi på partnerbesøket for å få bedre innsikt i deres engasjement for bærekraft, innovasjon og samfunnsverdier. Og gav oss innsikt i hvordan de jobber for å utvikle flere boliger i Nordland, og den store samfunnsrollen de tar.  

Nylig var vi på besøk hos vår partner og eier Nordland Boligbyggelag (NOBL), med hovedkontor i Bodø. I det som kan beskrives som et friskt pust i byens næringsliv, har NOBL gjennomgått betydelige endringer de siste årene og spesielt siden fusjonen i 2016, da de gikk fra å være Bodø Boligbyggelag (BBL) til det mer omfattende Nordland Boligbyggerlag (NOBL). 

NOBL har ikke bare forvaltet og fulgt opp sine eiendommer med dedikasjon, men har også ekspandert sitt nedslagsfelt og tjenestespekter. Med en portefølje som inkluderer flere boligselskaper og sameier, tilbyr de en rekke tjenester, fra regnskapsføring og juridisk bistand til renovering og vedlikehold for sine kunder og egne eiendommer. 

En av de mest imponerende aspektene ved NOBL er deres engasjement for bærekraft og innovasjon. Ved å prioritere bygging av bærekraftige boliger og implementere klima- og miljøkrav i sine prosjekter, viser de vei for en mer ansvarlig utvikling innenfor eiendomsbransjen. Deres fokus på kvalitet og langsiktig forvaltning av eiendommer understreker deres forpliktelse til å skape varige verdier for samfunnet, og det er en av styrkene i leveransen opplyser administrerende direktør Mona Liss Paulsen. 

Til tross for utfordringene i markedet, særlig med stagnering i Bodø og generell innstramming i Nordland på utbygging, har NOBL vært i stand til å møte disse utfordringene med målrettet produktutvikling og styrking av sitt tjenestetilbud. Administrerende direktør Mona Liss Paulsen fremhever at selv om konkurransen har økt, ser de dette som en mulighet til å styrke seg ytterligere som organisasjon og få til en sterk omstilling internt i organisasjonen som kommer kunder og partnere til gode. 

NOBL sin visjon om å tilby “et godt hjem hele livet” har dype røtter i Bodø, med en historie som strekker seg over 80 år. Denne visjonen har vært retningsgivende i deres arbeid med å skape samfunnsverdier og å tilby kvalitetsboliger til innbyggerne i Bodøregionen. 

Den omfattende omstillingen som NOBL har gjennomgått, med nye lokaler, strukturer og bærekraftige strategier, har ikke bare ført til positiv utvikling på rekrutteringssiden, men har også gjort dem til en ettertraktet arbeidsplass for mange. Administrerende direktør Paulsen understreker viktigheten av å gi unge talenter muligheten til å påvirke retningen til bedriften, og ser dette som en nøkkel til suksess for å videreutvikle organisasjonen som en ettertrakta og attraktiv arbeidsplass, spesielt når tilgangen på kompetanse kan for mange være en utfordring. 

I en tid preget av endring og utfordringer, står NOBL som et eksempel på hvordan innovasjon, bærekraft og dedikasjon kan drive vekst og suksess, ikke bare for selskapet selv, men også for samfunnet det betjener. BRUS er stolt over å ha NOBL som aksjonær og partner som er forpliktet til å skape varige verdier og utvikling i Bodøregionen! 

– NOBL er en skikkelig solid, fremtidsrettet og viktig næringsaktør som tar samfunnsrollen skikkelig på alvor. De har også skapt en skikkelig innovativ og spennende attraktiv arbeidsplass. Det er viktig for byer som Bodø, å ha slike solide aktører som bidrar til samfunns- og boligutvikling i Nord, sier adm dir i BRUS, Elnar Remi Holmen 

Author


Avatar