Hovednyhet

En ny epoke for nordisk forsvarsallianse! 

En merkedag for Bodøregionen og det nordiske samarbeidet! Det er svært gledelig at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan får en sentral rolle i det nordiske samarbeidet med den historiske forankringen innen luftforsvar. Dette vil skape flere muligheter for samarbeid på tvers av landegrenser i nord, og være en viktig døråpner for Bodøregionen og landsdelen! 

– At Norge, Sverige og Finland nå er samlet i NATO, er bra for norsk, nordisk og alliert sikkerhet. Dagen i dag er en viktig milepæl. Vi er enige om å etablere en militær transportkorridor gjennom Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Dette vil bidra til at personell og materiell raskt kan flyttes fra norske havner gjennom Sverige og til Finland, sier statsminister Jonas Gahr Støre under dagens pressekonferanse på FOH på Reitan utenfor Bodø. 

Det er i forbindelse med toppmøtet i Bodø 19. og 20. juni at Støre, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Alexander Stubb ble enige om å styrke det militære og sivile samarbeidet i nord. 

– Det er gledelig å være vertskap for det første møtet mellom Norge, Sverige og Finland etter at vi alle er samlet i NATO. Bodø er et naturlig sted å samles – både av geografiske hensyn, men også fordi Norges operative hovedkvarter ligger her, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har over lang tid fulgt forsvarssituasjonen tett, og har allerede satt i gang mye godt arbeid for å legge til rette for alliert forsvarsaktivitet og de ringvirkningene dette vil gi med nye viktige etableringer og arbeidsplasser i Bodøregionen. Blant annet jobber BRUS med arbeider med en felles internasjonal strategi for å se på flere internasjonale muligheter, med mål om å være et attraktivt internasjonalt samfunn som tiltrekker seg hele familier og etterspurt kompetanse. 

Det er heller ikke til å legge skjul på at vi har jobbet intensivt med etableringen av Bodø International School, som vil åpne flere dører den dagen også NATO kommer nordover, med skolestart høsten 2025. Dagens nyhet om felles satsning viser oss viktigheten av arbeidet vi nå gjør – det gir oss motivasjon og drivkraft til å fortsette å bygge en sterk, internasjonal plattform for hele Bodøregionen! 

Styrket sikkerhets- og forsvarssamarbeid i Nord-Norden 

– Vi kan samarbeide bedre om å forsvare hverandre på en helt annen måte nå som vi alle er en del av NATO. Et troverdig forsvar i nord er sentralt for vår sikkerhet. Da må vi legge til rette for å kunne fremføre forsterkninger i nord raskt, hvis situasjonen krever det. Dette er bare mulig hvis vi samarbeider tett, både sivilt og militært, sier Støre. 

Forsvarsministrene i de tre landene får oppgaven med å lede arbeidet i samarbeid med sivile aktører. Sammen skal de identifisere flaskehalser, oppdatere nødvendige reguleringer og lovgivning, og investere i nødvendig infrastruktur for å sikre en rask og effektiv militær mobilitet. 

Med Finland og Sverige i NATO blir Norges rolle som mottaker av allierte forsterkninger enda viktigere. Norge spiller en viktig rolle i forsvaret av Sverige og Finland. De nordiske landene vil spille en viktigere rolle i forsvaret av Østersjøen og de baltiske landene. 

– Før har vi tenkt nord-sør når vi har planlagt transport av militært personell og utstyr. Nå vil vi i større grad også tenke vest-øst. Den nasjonale infrastrukturen må møte NATOs behov for å kunne flytte styrker på tvers av landegrensene, sier Støre. 

Norge, Sverige og Finland vil samarbeide enda tettere om å legge til rette for allierte operasjoner for avskrekking og forsvar i de nordlige områdene av landene. 

– Det utvikles nå regionale forsvarsplaner for dette området. Vi tar nå grepene som trengs for at disse planene skal fungere i praksis, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. 

————————- 

BRUS er entusiastiske over regjeringens nyheter og ser frem til å støtte og dra nytte av det styrkede nordiske forsvarssamarbeidet. Vi vil fortsette å arbeide for at Bodøregionen blir et ledende senter for internasjonalt samarbeid og sikkerhet.