Hovednyhet

GODSKONFERANSEN 2024

Scandic Havet Bodø – 29.april 2024.

Framtidens transport er grønn og utslippsfri. Dette krever samhandling mellom myndigheter og næringslivet. Godstransport fra veg til sjø og bane er avgjørende. Nasjonal Transportplan blir viktig. Godskonferansen 2024 er et viktig møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraftig og fremtidsrettet logistikk!

Påmelding

Rett til påmelding her om du ikke får opp informasjonsboks (klikk her)!

Godskonferansen 2024 er en nasjonal konferanse i samarbeid mellom Ace Green, Godsalliansen og Bodøregionens Utviklingsselskap. Konferansen finner sted på Scandic Havet Bodø, 29.april 2024

Program

09.30 – 10.30 Registering & mingletid

Åpningssekvens Politikk 

10.30 – 10.35 Offisiell åpning med Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H), Bodø kommune

10.35 – 10.55 Åpningstale med Statssekretær Cecilie Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet

10.55 – 11.15 NTP: behov for å tenke nytt – Bjørne Grimsrud adm. direktør Transportøkonomisk Institutt.

11.15 – 11.25 Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

11.25 – 11.35 Mona Fagerås (SV) – Stortingsrepresentant og medlem transport- og kommunikasjonskomiteen

11.35 – 11.45 Marianne Dobak Kvænsjø (H), fylkesråd for samferdsel og nestleder Nordland Fylkesråd

11.45 – 11.55 Dagfinn Olsen (FrP), Stortingsrepresentant Nordland

11.55 – 12.05 Pause og mingletid 

12.05 – 12.25 Fremtidens grønne godskorridorer – Are Kjensli, adm. direktør NHO Logistikk og Transport

12.25 – 13.00 Politisk Panelsamtale med innlederne

13.00 – 14.00 Lunsj 

Infrastruktur, sjø & bane 

14.00 – 14.15 Jernbanens rolle frem mot 2030 – Eirik Fure, leder godskunde i Bane NOR

14.15 – 14.30 Mål om vekst for gods på bane – hva skal til for å lykkes – Ingvild Storås, Adm.direktør i CargoNet

14.30 – 14.45 Tore Relling, Avdelingsleder for transportplanlegging og mobilitet i Kystverket

14.45 – 15.00 Havnene, en kritisk infrastruktur for mer gods fra veg, til sjø og bane – Kjell Olav Gammelsæter, Adm.direktør i Norske Havner

15.00 – 15.30 Panelsamtale med innledere 

15.30 – 16.00 Pause & mingletid

Næringsaktører 

16.00 – 16.15 Ny grønn teknologi i maritim næring – John Strand, adm. direktør Asko Transport

16.15 – 16.30 Bærekraftige godsløsninger, avgjørende for næringen – Snorre Jonassen, regiondirektør Cermaq

16.30 – 16.45 Godstransport er viktig for ny grønn industri – Lars Bjørn Larsen, kommunikasjonsdirektør Norsk E-Fuel

16.45 – 17.00 Morten Watle, adm. direktør Green H

17.00 – 17.15 Grensekryssende jernbanekorridorer – Ann Kristin Torgersen, prosjektleder i Klosser Innovasjon og Kristin Frodahl Rognerud, prosjektleder i Ace Green

17.15 – 17.30 Avsluttende panelsamtale med innlederne

17.30 – Avslutning

19.00 Nettverksmiddag på Bådin bryggeri

————————-

Er det spørsmål til konferansen, enten det er praktisk info, påmelding eller innhold, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder Aina Fagereng – aina@brus.bodo.no / +47 482 47 874