Hovednyhet

Løsningen til Nordland Fylkeskommune – En avgjørende nøkkel for å realisere ny stadion

BRUS & BNF Støtter Nordland Fylkeskommunes nye forslag til løsning om å se på festetomt for Bodø Glimts fremtidige stadion. Det sier administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS.

  • Næringslivet vil gi ros til Nordland Fylkeskommunes (NFK) initiativ om å etablere en festetomt for Bodø/Glimts planlagte nye stadion. Dette initiativet anses som et avgjørende skritt fremover for fotballklubben og næringslivets muligheter til å realisere nytt stadion i Bodø, sier adm direktør i Bodø Næringsforum Merete Nordheim.
    (Nordheim sitter for øvrig også i styret til Glimt).
  • Vi står helhjertet bak Bodø/Glimts vekst og deres ambisiøse planer om å realisere et nytt stadion Bodø. Å støtte opp om etableringen der man ser på løsninger for å kunne se på festetomt, vil vi si er en helt avgjørende nøkkel for at stadionprosjektet skal kunne realiseres. Bodø/Glimts fremgang er ikke bare viktig for klubben selv, men den spiller også en avgjørende rolle i hele regionens utvikling, men som tilbud til hele Nordland sier Holmen.

Torsdag 16.mai delte Nordland Fylkeskommune v/ Fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Rånes nyheten om at det går mot løsning for tomt til Glimts nye storstue. (lenke).

Rånes skisserer nå en løsning der Glimt kan få disponere tomta gjennom en årlig festeavgift, eventuelt med en utkjøpsklausul. Lovligheten av dette må utredes av jurister, men fylkesråden har per i dag tro på en slik løsning, sier de i en pressemelding.

–Inntektene for fylkeskommunen vil totalt sett bli rimelig like, men for Bodø/Glimt innebærer det at utgiftene blir fordelt over mange flere år. Da vil ikke engangskostnaden bli så stor at den går ut over andre deler av drifta, mener Rånes. Hun viser til at det finnes flere eksempler rundt om i verden på at bygging av nytt stadion har gått ut over sportslige prestasjoner, blant annet for en av klubbene som gjestet Aspmyra så sent som i fjor, engelske Arsenal. Der tok det 17 år fra nytt stadion var på plass til klubben igjen presterte på gammelt nivå sportslig.

–Bodø/Glimt har de siste årene vist at det går an å komme fra klubber i Brønnøysund, Hattfjelldal, Narvik og Bjerka og både spille og vinne mot verdensstjerner. Nå er de også i ferd med å ta kvinnefotballen i Nordland til et nytt nivå, der Glimt står med 7 strake seire i 1. divisjon i år, det imponerer, sier Rånes.

Bodø Glimt har opplevd en imponerende utvikling over de siste årene, og et nytt og moderne stadion vil ikke bare være til fordel for klubben, men vil også styrke idretten i lokalsamfunnet. Med denne støtten bekrefter BRUS sitt engasjement for å fremme prosjekter som styrker sportslig og økonomisk vekst i regionen.

Vi ser med spenning frem til detaljene i dette prosjektet og håper at de nye forslagene gis stor tilslutning. Vi er stolte av å være en del av Bodø/Glimts spennende utvikling, avslutter Holmen.

Pressekontakt BRUS
Elnar Remi Holmen – tel: 99 51 43 21