Hovednyhet

Nord-Norge på kartet som internasjonal testarena for null- og lavutsplippsluftfart! 

Avinor og Luftfartstilsynet har i dag inngått samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. En gladnyhet som ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt, da vi de neste dagene har samlet nasjonale og internasjonale luftfartstopper for å diskutere bærekraftig drivstoff på SAF-seminar!

– I dag er en gledelig dag, i jobben med å gjøre luftfarten mer klimavennlig. Nord Norge er en spydspiss internasjonalt i dette arbeidet. BLU, sammen med energiklyngen Energi I Nord, Lofoten De Grønne Øyene og Bodø kommune, sammen med industriaktører som skal produsere fremtidens energi til luftfarten, er Nordland en pioner i dette arbeidet. Den første testkampanjen er gjort, og i juni i år kommer den neste hit til oss. Dette konsortiet er helt sentralt i dette arbeidet, og sammen med Avinor og tilsynet vil vi sikre at Nord Norge lykkes med målene innen grønn luftfart, sier adm.dir i BLU, Elnar Holmen. 

Etableringen vil være et sentralt tiltak for å nå målet om fossilfri norsk luftfart i 2050. Etablering av Norge som internasjonal testarena vil bygge opp under det norske markedet som testområde og tidlig marked for innføring av null- og lavutslipps luftfartøy. Dette kan bidra til at løsningene som er aktuelle for det norske markedet kommer tidligere til Norge, og vil være et viktig steg på veien mot utvikling av nullutslippsluftfart i større skala globalt. Det finnes per i dag ingen tilsvarende testarena i et operativt miljø i verden.

Jubel over dagens gladnyhet!

Nyheten kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt, da nasjonale og internasjonale aktører innen luftfart er samlet i Bodø de neste to dagene for å delta på vårt seminar om bærekraftig drivstoff til luftfarten, sammen med blant annet statssekretær Bent-Joachim Bentzen (sp) i Samferdselsdepartementet som brenner for norsk luftfart.

Vårt konsortium av organisasjoner har over tid jobbet tett sammen for å løfte grønn luftfart og synliggjøre de unike fortrinnene regionen vår har med å være en internasjonalt ledende test- og utviklingsarena for grønn luftfart i Norge med kortbanenettet i Nordland som utgangspunkt. Nå handler det om å sikre en klar posisjon for kortbanenettet, med Bodø, Lofoten og Helgeland, men også der hele Nord Norge samles med å utvikle denne testarenaen for null- og lavt utslipps luftfart.  

– Energi I Nord er svært positiv til nyheten om at Avinor og Luftfartstilsynet vil legge til rette for å etablere testareanaer for grønn luftfart. Sammen våre samarbeidspartnere er vi allerede i gang med utvikling og testaktivitet innen grønn luftfart og avtalen mellom Avinor og Luftfartstilsynet som er offentliggjort i dag vil kraftig styrke dette arbeidet. Energi I Nord pekte på grønn luftfart allerede ved etableringen i 2021 og har jobbet systematisk med dette siden, sier Anders Tørud, prosjektleder for grønn luftfart I Energi I Nord.

Bodøregionen i tett samarbeid med Lofoten

Lofoten De grønne øyene er et privat-offentlig partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten for regional grønn omstilling, så nyheten ble godt mottatt når dette nå er med på å bygge opp til Lofoten sitt mål om å bli et lavtutslippssamunn innen 2040.

– I Veikartet for Lofoten De grønne øyene har alle seks Lofotkommunene vedtatt at Lofoten skal bli et lavutslippssamfunn innen 2040. Samtidig reiser vi mer med fly enn med buss. Vi har en unik infrastruktur med tre flyplasser og en helikopterbase med flyturer flere ganger daglig tur/retur Bodø. Lofotrådet jobber aktivt med å tilrettelegge for at Lofoten blir en pilotregion for nullutslipps flytrafikk», sier Lofotrådsleder Vidar Thom Benjaminsen og gratulerer luftfarts- og leverandørindustrien med satsingen.

– Luftfarten er en samfunnskritisk tjeneste for oss, særlig ute på de ytterste øyene i Lofoten. Vi er helt avhengige av flytilbudet, og sammen med partnere skal vi demonstrere for verden at fremtidas luftfart er utslippsfri. Tidligere i år testet ATR sitt nye fly over Røst, under spennende værforhold. Vi har store ambisjoner og gode testarenaer for lavutslippsløsninger innen regional luftfart, tilføyer Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst kommune. 

– Som regionalt kraftselskap ønsker vi å bidra sammen med andre i utviklingen av nødvendig infrastruktur til grønne luftfartsløsninger i vår region, avslutter Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft AS og partner i Lofoten De grønne øyene

Perfekt timing – internasjonal samling i Bodø om grønn luftfart

Dagens nyhet har påtreffelig timing, da vi onsdag og torsdag denne uken samler nasjonale og internasjonale aktører innen luftfart og industri til seminar i Bodø om bærekraftig flydrivstoff – også omtalt som SAF. Seminaret har en naturlig tilknytning til at EU nylig har innført lovverk som pålegger alle flyselskap at en økende andel av deres drivstoff skal være såkalt bærekraftig flydrivstoff. Dette har på kort tid skapt en betydelig etterspørsel etter denne typen drivstoff, i hele Europa og påvirker flyselskapene sitt omdømme og «license to operate».

Det er derfor gledelig at samarbeidsavtalen mellom Luftfartstilsynet og Avinor om å etablere Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipp offentliggjøres i dag, slik at det blir en naturlig del av dialogen disse dagene og i tiden frem over. Seminaret arrangeres av konsortiet – Lofoten De Grønne Øyene, BLU (Bodø Lufthavnutvikling – datterselskap av BRUS), Energi i Nord og Bodø kommune, sammen med Deutsche Aircraft.

Ny æra for luftfarten

Ikke minst vil etableringen bringe muligheter for nåværende lufthavn i Bodø, men også spille en viktig rolle i hvordan Bodøregionen rigger seg rundt Ny By – Ny flyplass som er i gang for fult. Det er derfor ikke unaturlig at også Bodøs ordfører Odd Emil Ingebrigtsen er raskt på.

Med dagens nyheter fra Avinor og Luftfartstilsynet, åpner vi døren til en ny æra innen luftfart. Bodø vil være et perfekte utgangspunkt for å lede an i denne utviklingen med kortbanenettet tett oppkoblet med Lofoten og Helgeland. Vår unike beliggenhet og infrastruktur fra for eksempel GreenH med hydrogenproduksjon, Widerøe, Luftfartstilsynets hovedkvarter og flyaktører som Bodø Lufthavnutvikling, gir dette oss en enestående mulighet til å være spydspiss i testing og utvikling av null- og lavutslipps luftfartøy. Dette initiativet er et kraftfullt skritt mot å oppnå målet om en fossilfri norsk luftfart innen 2050, og vi er klare på at Bodø skal spille en sentral rolle i denne transformasjonen, sier ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen 

Fra venstre Elnar Holmen -adm.dir BLU, Petter Bertheussen – Bodø kommune, Bent Joacim Bentzen – statssekretær SD, Svein Eggesvik – Fylkesrådsleder NFK, Einar Sørensen – rådgiver i BLU, Anders Tørud – prosjektleder i Energi i Nord, Randi Lervik -representant fra Lofoten De Grønne øyene, Regina Poupolz – Deutsche Aircraft. Foto: Kim J. Andreassen

Foto fra dagens seminar, med adm.dir. Elnar Holmen og statssekretær Bent-Joachim Bentzen (sp) i Samferdselsdepartementet etter dialog og innlegg på seminare. Foto: Kim J. Andreassen/BRUS

Author


Avatar