Hovednyhet

Regjeringen løfter satsing på 1mrd i Nasjonal Transportplan (NTP) – Svært positive signaler for Bodø og BLU

BRUS sitt datterselskap BLU spiller en nøkkelrolle i å transformere Bodøregionen til en nasjonal hub for grønn luftfart. Sammen med et nasjonalt og internasjonalt konsortium jobber vi med helt konkrete kommersielle industriprosjekter, der målet er å bruke kortbanenettet i Nord Norge som utviklings- og testarena innen grønn luftfart. Fredag 15.mars kom nyheten om at regjeringen vil foreslår å bevilge 1 milliard kroner til luftfartens grønne omstilling i Nasjonal transportplan 2025 – 2036 (NTP). Sammen med våre regionale partnere, Lofoten De Grønne Øyene og Energi I Nord, sammen med Bodø kommune og et samlet næringsliv står vi klare til å transformere og bidra til denne utviklingen.

Hva er grønn luftfart?

Grønn luftfart er ikke bare et moteord, men en nødvendig omstilling i luftfartsindustrien for å møte dagens klimautfordringer og krav. Det omfatter bruk av bærekraftige drivstoffalternativer som SAF (Sustainable Aviation Fuel), utvikling av elektriske fly og forskning på hydrogen som en energikilde, alle med mål om å redusere luftfartens karbonavtrykk.

BLU i spissen

BLU baner vei for hvordan regionale aktører kan bidra til en bærekraftig fremtid, med tidligere prosjekter som inkluderer vertskap for flyselskaper som tester SAF-drevne fly i arktiske forhold, og som pådriver for seminarer knyttet til grønn luftfart. Senest i februar var BLU vertskap for et testprogram fra flyprodusenten ATR som aktivt utvikler fremtidens kortbanefly for 50 seter, samtidig som det skal gå på bærekraftig drivstoff, produsert fra hydrogen og biodrivstoff. Arbeidet i BLU reflekterer et sterkt engasjement for å redusere luftfartens karbonavtrykk og støtte overgangen til lavutslippsteknologier.

«Bodøregionens satsing på grønn luftfartsutvikling er ikke bare avgjørende for miljøet, men også for økonomisk vekst og samfunnsutvikling. Bodø er et naturlig knutepunkt og arena for denne utviklingen. Vi har allerede fysiske testprosjekter, og det er planlagt flere i tiden fremover. Regjeringens satsing på grønn luftfart, er derfor helt i tråd med de aktivitetene vi legger til rette for i Nordland»

Elnar Remi Holmen, styreleder i BLU og adm.dir. I BRUS

Stort regionalt potensiale på grønn luftfart

For regioner som Salten og Bodø, Lofoten og Helgeland representerer grønn luftfart en unik sjanse til å forbedre infrastrukturen og øke tilgjengeligheten. Dette kan styrke lokale økonomier, støtte distriktsutvikling og forbedre livskvaliteten i mindre tilgjengelige områder. Og ikke minst skape enda flere industriarbeidsplasser i Nordland fylke. Ser vi til Mosjøen finner vi Norsk E-fuel som er et fremtidsrettet selskap som sammen med Norwegian etablere e-fuelproduksjon i Mosjøen. I Bodø kommer Green H som snart vil produsere hydrogen rett ved siden av Bodøs nye flyplass, ikke minst planlegges det produksjon av SAF i Mo Industripark. Det skjer på vår vakt.

BLUs visjon harmonerer med nasjonale og internasjonale satsninger, med dagens fly som kan bruke inntil 50 prosent SAF med planer om å øke dette til 100 prosent, står Bodø i forkant av utviklingen. Sammen med kommunen og næringsliv anerkjenner vi viktigheten av å utvikle luftfarten bærekraftig og ser positivt på regjeringens forslag om økonomisk støtte gjennom NTP.

“Nordland, med samarbeidet med Lofoten De Grønne Øyene, Energi i Nord, industrien og kommunene med Bodø kommune i spissen, ligger alt til rette. Vi skal og vil gjøre jobben som et vertskap for denne type testing og utvikling. Det skjer her og nå. Med regjeringen, Stortinget og fylket på laget, så kan vi sikre nye arbeidsplasser og skape dette med kortbanenettet i Nordland som utviklingsarena internasjonalt.

Elnar Remi Holmen, styreleder i BLU og adm.dir. I BRUS

Fremtiden for Luftfart i Norge Med den nasjonale satsingen på grønn luftfart, støttet av regjeringens forslag om investering på 1 milliard kroner, er Norge godt posisjonert til å lede an i den bærekraftige omstillingen av global luftfart. Dette vil ikke bare bidra til fremtidens luftfart, men også sikre at Nordland, kortbanenettet og næringslivet tar en sterkere posisjon. BLU vil forbli i fronten av teknologisk innovasjon og bærekraftig utvikling. Bodøregionen Utviklingsselskap sammen med BLU vil fortsette å stå i spissen for nasjonalt grønt omstillingsarbeid, sammen med våre partnere.