Bodøregionens UtviklingsselskapOm Bodøregionens Utviklingsselskap

Om Bodøregionens Utviklingsselskap

Eid av 46 aksjonærer

Omsatte for over 28,4 mrd kroner i 2022

6350 ansatte – (350 lærlinger)

3,5 milliarder årlig i skatt til fellesskapet

4,5 milliarder årlig i lønn

Hva er BRUS?

Bodøregionens Utviklingsselskap er et utviklingsselskap bestående av 46 større bedrifter i Bodøregionen.

Dette er bedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar. Det er bedrifter som ønsker å bidra i utviklingen av sin egen region ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med den lokale politikken om dette.

Hva er Bodøregionen?

Bodøregionen definert i BRUS-sammenheng strekker seg fra Nye Hamarøy i nord til Lurøy i sør.

Bodøregionen defineres på bakgrunn av aksjonærenes eierskap og virkeområder. Regionen har et naturlig skille på Saltfjellet. Regionen består av 13 kommuner med til sammen ca 95.000 innbyggere. Tradisjonsrike Salten består av om lag 85 000 innbyggere

Bodøregionen er Norges desiderte viktigste sjømatregion. Vi er et Norge i miniatyr med ressurser innen mineral, hav, fornybar energi og storslått natur. Bodø er et naturlig midtpunkt og er av Nordens mest effektive logistikk-knutepunkt.

Det gir oss store muligheter.

BRUS sitt oppdrag er

Flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.

Samarbeid mellom politikk og næringsliv

Være en tydelig stemme for næringslivet.

Handlekraft for å få til endringer.

Fokusområde 1:

Større verdiskaping, flere investeringer og flere arbeidsplasser

Flere arbeidsplasser er nødvendig for vekst og utvikling i regionen

BRUS skal styrke Bodøregionen ved å arbeide for:

 • Flere arbeidsplasser basert på ressursene i regionen og eksisterende bedrifter
 • Jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å sikre at næringslivet kan konkurrere på like vilkår i internasjonale og globale markeder
 • Skatte- og avgiftsincitamenter som kan gi flere arbeidsplasser og øke verdiskapingen i nord
 • Å gjøre Bodøregionen mer internasjonal, kjent og attraktiv
 • Tiltrekke oss investorer, kunnskapsmiljøer, kunnskapsbedrifter og flere offentlige virksomheter for etableringer i Bodøregionen
 • Styrke regionalt samarbeid og knytte hele regionen sammen

Fokusområde 2:

Infrastruktur

God logistikk og infrastruktur som tilgang på rent vann, fiberkapasitet og gode transportveier legger grunnlaget for effektiv næringsvirksomhet

BRUS skal styrke Bodøregionen ved å arbeide for:

 • Realisering av Ny by- ny flyplass
 • Sikre at vedtatte prioriteringer i Nasjonal Transportplan følges opp
 • Utvikle logistikk-knutepunkt Bodø
 • Få på plass flere direkteruter fra Bodø lufthavn
 • En effektiv og fleksibel Bo- og arbeidsmarkedsregion
 • God tilgang på næringsarealer

Fokusområde 3:

Kunnskap

Folk med utdanning og erfaring er en forutsetning for en langsiktig utvikling og fornyelse i regionen. Dette vil bidra til å skape flere arbeidsplasser.

BRUS skal styrke Bodøregionen ved å arbeide for:

 • Et bedre finansiert og offensivt Nord Universitet
 • Styrke samarbeidet mellom Nord Universitet og næringslivet
 • Jobbe for å flere unge i jobb, flere lærlingeplasser og at flere unge fullfører videregående utdanning

Motto/ spilleregler

 • Vi skal være offensive og tar regien selv
 • Fokuser alltid på muligheter
 • Ingen sutring
 • Vi gir ikke opp – det umulige tar bare litt lenger tid
 • Vilje til å satse