Nyheter

Bodø og kortbanenettet i Nordland som testarena for grønnere fly gir ny forutsetning om arbeidsplasser i bærekraftig luftfart

I Bodøs arktiske klima har den fransk-italienske flyprodusenten ATR nylig gjennomført testflyvninger av deres nyeste flytype, ATR 42-600S. Dette flyet, som er under utvikling og godkjenning for kortbanenettet, og som også kan operere på bærekraftig flydrivstoff (SAF), signaliserer et stort skritt nærmere en bærekraftig fremtid for luftfarten. BLU, et heleid datterselskap av BRUS, i samarbeid med Lofoten De Grønne Øyene, og Energi i Nord, var vi vertskap for besøket fra ATR i Bodø, og dette viktige initiativet. Prosjektet vårt trekker internasjonal oppmerksomhet til Bodø og Nord-Norge som en fremoverlent aktør innen grønn luftfart. Denne testen er den første av mange. Senere mot sommeren blir det ny uttesting i Bodø.

Under en omfattende presentasjon for kommunale og fylkeskommunale ledere, samt representanter fra næringslivet, avslørte ATR sine planer for ATR 42-600S. Flyet, med en kapasitet på 48 seter og en rekkevidde på ca. 800 kilometer, blir optimalisert for rullebaner på 800 meter, typisk for Norges kortbanenett. Dens evne til å benytte 100% SAF representerer et betydelig fremskritt i å kutte luftfartsutslippene.

Etter presentasjoner, fikk deltakerne muligheten til å delta i en testflyvning av flyet, med kurs fra Bodø til Røst – et typisk eksempel på kortbaneruter for Nord-Norge. Tilbakemeldingene fra denne opplevelsen var positive – deltakerne fremhevet flyets romslige beinplass, den fantastiske utsikten, stabile flyvning, og ikke minst, det stille kabinmiljøet, som tillot samtaler uten å måtte heve stemmen.

Elnar Remi Holmen fra BRUS uttrykte stor tilfredshet med ATRs tilstedeværelse og tester i Bodø, og understreket regionens unike egenskaper som en ideell arena for å teste ny teknologi innen luftfart. “Nå har vi gått fra ord til handling, og ser for oss at dette bare er begynnelsen” sa Holmen, som ser for seg at Bodø og Nord-Norge kan bli en Norgesledende aktør i utviklingen av grønn luftfart.

Denne ambisjonen støttes av lokale initiativer for å produsere fremtidens drivstoff, inkludert en ny fabrikk i Mosjøen for produksjon av E-fuel, en planlagt hydrogenfabrikk i Bodø, og regionens rikelige tilgang på kraft. Til tross for de høyere kostnadene knyttet til SAF sammenlignet med tradisjonelt flydrivstoff, understreker Holmen viktigheten av å være tidlig ute i et marked der etterspørselen etter bærekraftig drivstoff forventes å øke.

Holmen legger til at luftfarts- og grønn luftfartsutvikling i regionen har potensialet til å skape opp til 1000 nye arbeidsplasser på sikt. “Det som er fordelen vår i Bodø og i Nordland, er at vi er tidlig ute med å produsere drivstoffet og at vi vil være ledende på dette i en verden der etterspørselen etter slikt drivstoff vil øke om få år,” sier Holmen, og peker på den strategiske betydningen av å posisjonere Bodø og Nord-Norge i forkant av denne utviklingen.

Sammen med Lofoten De Grønne Øyene & Energi I Nord har vi skapt en vertskapsorganisering for uttesting og utvikling av grønn luftfart i Nordland. Å samarbeide med fremoverlente flyprodusenter som ATR er et ledd i dette viktige arbeidet. Vi har komparative fortrinn, med arktisk ledig luftfrom, komparative flyfaglige miljø, og industri- og energikompetanse, nødvendig for å elektrifisere luftfarten her, avslutter Holmen.

Om ATR:

ATR er en av verdens største og internasjonalt ledende flyprodusenter av fly innen kategorien turborprop-fly. De er eid av franske og italienske myndigheter, deriblant gjennom eierskap fra Airbus (Fr) og Leonardogruppen (It). De produserer og utvikler nå fly som skal godkjennes for kortbanenettet i Nord Norge, ned til 800m rullebane. Flyet de testet i Bodø, er av flytypen ATR 42 600. Men fra 2025 har de et eget fly, ATR 600 STOL som vil komme for salg til nettopp dette segmentet. Samtidig sertifiserer de dette flyet for å på 100 % bærekraftig drivstoff, fremstilt av e-fuel (SAF) som blant annet planlegges produksjon av i Mosjøen. BLU har en bindende samarbeidsavtale med ATR for å legge til rette for grønn luftfart.