Nyheter

BRUS på bedriftsbesøk hos BDO Bodø: Satsing på rekrutering

Under et nylig bedriftsbesøk hos BDO Bodø, fikk BRUS innsikt i hvordan BDO legger stor vekt på rekruttering og lokal forankring, en strategi som er avgjørende for å tilby kundene merverdi. BDO Bodø har en klar visjon om at fremtidens konsulenter ikke bare skal være høyt kvalifiserte, men også ha en sterk lokal tilknytning for å forstå og møte de lokale bedriftenes unike behov.

«Vi setter søkelys på kvalitet over kvantitet, dette på grunn av at riktig kompetanse har aldri vært viktigere i markedet. Kundene har utviklet seg med flere nyanserte behov som vi må ta stilling til» Sier Partner i BDO, Roger Rambjør.

BDO Bodø er proaktivt i sin jakt på nye talenter for å bidra til firmaets utvikling og forsterke sin posisjon i lokalsamfunnet. Gjennom å tiltrekke seg fagfolk også utenfor regionens grenser, spiller BDO Bodø en nøkkelrolle som en drivkraft for befolkningsvekst i Nordland. For øyeblikket ser BDO Bodø etter å utvide sitt team og har derfor annonsert flere ledige stillinger. Dette representerer en fremragende mulighet til å bli en del av et dynamisk og voksende konsulentfirma i Nordland, en mulighet BRUS sterkt anbefaler for de som ønsker å bidra til å være en del av regionens utvikling.

Se BDO Bodø’s stillinger her

“BDO Bodøs strategi for å aktivt rekruttere og integrere talenter i sin virksomhet er imponerende. Det understreker en dyp forpliktelse til å drive regionens vekst og tilføre ny dynamikk til Nordland. Hos BRUS er vi opptatt av å rekruttere talenter som komplimenterer hverandre i deres erfaringer og kompetanse, og ser på BDOs rekrutteringsstrategi som en lignende metode for å skape varig suksess.” – Elnar Remi Holmen, direktør i BRUS, reflekterer over betydningen av BDOs rekrutteringstiltak.

Fokuset fremover:

BDO fokuserer nå på å forsterke samarbeidet mellom sine kontorer i Mo og Bodø, der forbindelser og delte strategier skaper en integrert og regionalt tilpasset tjeneste. I tillegg prioriterer BDO merkevarebygging, med mål om å gjøre Bodø-kontoret til et førstevalg for studenter og jobbsøkere, og posisjonere det som en ledende og tiltrekkende arbeidsplass i regionen.

“Vi heier på BDO Bodø og ser frem til videre samarbeid” – Elnar Remi Holmen, direktør i BRUS

Om BDO Bodø

BDO i Bodø er din ideelle lokale partner, som tilbyr en helhetlig tjeneste innen revisjon, regnskap, juss og rådgivning, dypt forankret i kunnskap om Bodøs næringsliv. Med et team som har fingeren på pulsen av det norske samfunnet og næringsliv, strekker BDOs tjenester seg fra det lokale til det globale gjennom et omfattende internasjonalt nettverk. Deres dedikasjon er å forstå kunders unike utfordringer, identifisere muligheter og engasjere oss helhjertet for å hjelpe dem med å oppnå sine ambisjoner.

Det som virkelig skiller BDO i Bodø ut, er deres integrerte tilnærming som omfatter regnskap sammen med revisjon, rådgivning og juridiske tjenester, noe som gir en unik, allsidig støtte til våre klienter under ett tak.