Nyheter

Det internasjonal skole i Bodø

Nå blir det internasjonal skole i Bodø1. desember går inn i historiebøkene i Bodøregionen. Utdanningsdirektoratet har gitt Bodøsamfunnet en tidlig julegave, ved å godkjenne etableringen av Bodø International School – BOINT – en fantastisk merkedag.

I januar i år etablerte Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum stiftelsen Bodø International School – BOINT, en non profit stiftelse med formål om å etablere en internasjonal skole i Bodø. Skolen skal dekke grunnskoletrinnene, «Primary year program» og «Middle year program» (1.-10. klasse) og drives innenfor kategorien «International Baccaleaureate» – IB. Søknad om etableringen ble sendt til Utdanningsdirektoratet – Udir innen fristen 1. februar 2023 og 1. desember kom endelig vedtaket, Bodø International School får etablere seg i Bodø. Skolen er godkjent for 220 elever og oppstart må skje innen tre år etter godkjenningen.

En merkedag for Bodøregionen
– I dag er en fantastisk merkedag for hele Bodøregionen og avgjørelsen er noe vi har ventet lenge på. Det vil være et stort løft for hele Bodøsamfunnet og ha stor betydning spesielt når vi skal ut å rekruttere internasjonal arbeidskraft. Vi har i dag en arbeidsledighet på 1,1 prosent i Bodø og et stort behov for folk, ikke bare i næringslivet, men også samfunnslivet og da spesielt innenfor helsesektoren. En internasjonal skole vil være med å gjøre regionen mer attraktiv for tilflyttere og gi dem mulighet til å komme til Bodøregionen og ta med hele familien, sier Kristin Haugen, daglig leder Bodø International School.

Bodø International School skal etableres innenfor det anerkjente programmet International Baccalaureate – IB. Det finnes i dag IB-skoler i ca. 170 land over hele verden som gjør det enkelt for familier å ta med seg barna sine og gå rett inn i skolesystemet med engelsk som hovedspråk. Skolene har sammenfallende læreplaner med lokale tilpasninger på over 5000 skoler i hele verden.

Nå må næringslivet på banen
BRUS og Bodø Næringsforum står nå foran en spennende utfordring: Å realisere BOINT innen tre år, med mål om åpning høsten 2025.

– Dette blir et felles spleiselag og vårt mål er å samle inn mellom 7-10 millioner kroner i oppstartskapital. Intensjonen er at BRUS og Bodø Næringsforum går inn med en pengesum hver for det kommende året. Vi inviterer nå hele næringslivet til å bli en del av dette initiativet og sammen gjøre Bodøregionen til et enda mer attraktivt sted, sier Peter Bakkemo, strategisk rådgiver Bodø Næringsforum.

Bred støtte
Gjennom et solid samarbeid mellom næringsliv, Nord Universitet og Nordlandssykehuset, har BRUS og Bodø Næringsforum over tid jobbet mot etableringen av en internasjonal skole. Dette initiativet har også fått bred støtte fra Bodø kommunes bystyre.

– Vi ønsker å takke både næringslivet, samfunnsliv og ikke minst politikere for støtten vi har fått rundt arbeidet med BOINT. Det er fantastisk når politikere sammen kan jobbe for og støtte prosjekter som er til det beste for samfunns- og næringslivet i regionen. Nå er det viktig at vi fortsetter å dra i samme retning for å løse de utfordringene vi står ovenfor, både for å få realisert skolen men også med tanke på rekruttering av ny arbeidskraft til regionen, sier Elnar Remi Holmen, adm. dir Bodøregionens Utviklingsselskap.

Lav arbeidsledighet
I Bodø og Nordland opplever vi historisk lave arbeidsledighetstall på henholdsvis 1,1 og 1,3 prosent. BRUS og Bodø Næringsforum får ofte tilbakemeldinger fra både næringsliv og samfunnsaktører om vanskelighetene med å finne kvalifisert arbeidskraft. Dette er blant våre største utfordringer nå og i fremtiden. I Nordland er det er er stort behov for flere ansatte i helsesektoren, spesialisthelsesektoren, akademia, forskning og næringsliv. Mangel på folk og kompetanse er en av de største utfordringene man står overfor i tiden som kommer.

NAVs data indikerer at bedrifter i Nordland kunne ha ansatt omtrent 5000 flere i 2022, gitt tilgang til rett kompetanse.

– Bodø International School blir svært viktig for å tiltrekke og beholde internasjonale fagfolk og deres familier. Vi må gjøre Bodøregionen til en attraktiv arbeidsmarkedsregion og denne etableringen vil være med på å gjøre dette, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum.