Nyheter

En felles appell

Løsningen ligger i samarbeid med privat næringslivBodø, 7. november 2023

I lys av Bodø kommunes forslag til nytt kommunebudsjett for 2024, uttrykker Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Bodø Næringsforum sin bekymring for den økonomiske situasjonen som Bodø kommune er i. Det er kritisk viktig å få kontroll på kommuneøkonomien. BRUS og Bodø Næringsforum ønsker å understreke at løsningen på de økonomiske utfordringene ligger i et nært samarbeid med privat næringsliv. I dyrtid for nærings- og samfunnslivet vil det derfor være helt feil medisin å øke skattetrykket, særlig med eiendomsskatten spesielt for næringseiendom. Dette vil være et hinder for ny verdiskaping og nyetableringer, i en tid der vi trenger å øke inntektene kommunen.

Gode rammebetingelser for næringslivet er avgjørende for vekst i næringsutvikling. Bodø kommune står overfor betydelige økonomiske utfordringer, og kommunedirektør Kjell Hugvik har lagt frem et budsjettforslag med en totalramme på over 5,7 mrd kroner, som innebærer kutt på hele 260,6 millioner kroner i 2024. Dette er kutt som vil påvirke viktige tjenester innen oppvekst og kultur, helse og omsorg, samt andre sentrale samfunnsområder neste år. 

BRUS og Bodø Næringsforum oppfordrer Bodø kommune til å se etter alternative måte å møte de økonomiske utfordringene på. Samarbeid med det private næringslivet kan være en løsning som kan bidra til å opprettholde viktige tjenester og stimulere til vekst i regionen. Salg og samarbeid om kommunal eiendom er en fornuftig retning å gå. 

Bodø kommune har allerede etablert seg som en attraktiv kommune for næringslivet, og samarbeid med lokale bedrifter kan skape nye muligheter for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Vi deler kommunedirektørens mulighetsbilde for Bodø kommune. Vi har komparative fortrinn, med å skape en mer attraktiv by for vekst. Med prosjekter som Bodø2024, Ny By Ny Flyplass og satsing på E-helse.

BRUS og Bodø Næringsforum oppfordrer kommunen til å utforske partnerskap, avtaler og andre former for samarbeid som kan styrke økonomien og sikre viktige velferdstjenester. Vi vil hylle ønsket om at man bruker verktøy som konkurranseutsetting om samhandling som tiltak fremover. Det vil gi store muligheter for å spare inn forbruk, og samtidig løfte velferdstilbud i Bodø. Bodø kommune skal være en tilrettelegger. Mens vi ønsker å øke utviklingen. Det vil gi større inntekter til kommunen på sikt. 

Bodø kommune står overfor en utfordrende tid, men gjennom samarbeid og innovasjon kan vi sammen finne løsninger som bidrar til en sterkere fremtid for vår kommune. Som sikrer gode velferdstilbud, og som sikrer ny vekst og verdiskaping til byen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Elnar Remi Holmen Administrerende Direktør, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) Telefon: 99514321 Erh@brus.bodo.no

Merete Nordheim Direktør, Bodø Næringsforum Telefon:992 44 623, Merete@bnf.no