Nyheter

Godskonferansen 2024

 

Scandic Havet Bodø – 29.april 2024.

Framtidens transport er grønn og utslippsfri. Dette krever samhandling mellom myndigheter og næringslivet. Godstransport fra veg til sjø og bane er avgjørende. Nasjonal Transportplan blir viktig. Godskonferansen 2024 er et viktig møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraftig og fremtidsrettet logistikk. Kommer du?

Program:

09.30 – 10.30 Registering & mingletid

Åpningssekvens Politikk
10.30 – 10.35 Offisiell åpning – Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H), Bodø kommune

10.35 – 10.55 Åpningstale – Statssekretær Cecilie Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet

10.55 – 11.15 NTP -behov for å tenke nytt – Bjørne Grimsrud adm. dir. Transportøkonomisk Institutt.

11.15 – 11.25 Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget

11.25 – 11.35 Mona Fagerås (SV), Stortingsrepresentant og medlem transport- og kommunikasjonskomiteen

11.35 – 11.45 Marianne Dobak Kvænsjø (H) – Fylkesråd for samferdsel Nordland Fylkesråd

11.45 – 11.55 Dagfinn Olsen (FrP), Stortingsrepresentant Nordland

11.55 – 12.05 Pause og mingletid

12.05 – 12.25 Fremtidens grønne godskorridorer – Are Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og Transport
12.25 – 13.00 Politisk panelsamtale med innlederne

13.00 – 14.00 Lunsj

Infrastruktur, sjø & bane

14.00 – 14.15 Jernbanens rolle frem mot 2030 – Eirik Fure, leder godskunde Bane NOR

14.15 – 14.30 Mål om vekst for gods på bane – hva skal til for å lykkes – Ingvild Storås Adm.direktør i CargoNet

14.30 – 14.45 Kystverkets rolle i det grønne skiftet – Tore Relling, Avdelingsleder for transportplanlegging og mobilitet Kystverket

14.45 – 15.00 Havnene, en kritisk infrastruktur for mer gods fra veg, til sjø og bane – Kjell Olav Gammelsæter, Adm.direktør i Norske Havner

15.00 – 15.30 Panelsamtale med innledere

15.30 – 16.00 Pause & mingletid

Næringsaktører

16.00 – 16.15 Ny grønn teknologi i maritim næring – John Strand, adm. direktør Asko Transport

16.15 – 16.30 Bærekraftige godsløsninger, avgjørende for næringen – Snorre Jonassen, regiondirektør Cermaq

16.30 – 16.45 Godstransport er viktig for ny grønn industri – Lars Bjørn Larsen, Kommersiell direktør i Norsk E-Fuel

16.45 – 17.00 Morten Watle, adm. direktør  Green H

17.00 – 17.15 Grensekryssende jernbanekorridorer – Kristin Frodahl Rognerud, Ace Green

17.15 – 17.30 Panelsamtale med innlederne

17.30 – Avslutning

19.00 Middag

Author


Avatar