Nyheter

Godskonferansen 2024

 

Scandic Havet Bodø – 29.april 2024.

Program:

09.30 – 10.30 Registering & mingletid

Åpningssekvens Politikk
10.30 – 10.35 Offisiell åpning – Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H), Bodø kommune

10.35 – 10.55 Åpningstale – Statssekretær Cecilie Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet

10.55 – 11.15 NTP -behov for å tenke nytt – Bjørne Grimsrud adm. dir. Transportøkonomisk Institutt.

11.15 – 11.25 Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget

11.25 – 11.35 Innledning Mona Fagerås (SV), Stortingsrepresentant og medlem transport- og kommunikasjonskomiteen

11.35 – 11.45 Innledning Marianne Dobak Kvænsjø (H) – Fylkesråd for samferdsel Nordland Fylkesråd

11.45 – 11.55 Innledning Dagfinn Olsen (FrP), Stortingsrepresentant Nordland

11.55 – 12.05 Pause og mingletid

12.05 – 12.25 Fremtidens grønne godskorridorer – Are Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og Transport
12.25 – 13.00 Politisk panelsamtale med innlederne

13.00 – 14.00 Lunsj

Infrastruktur, sjø & bane

14.00 – 14.15 Jernbanens rolle frem mot 2030 – Eirik Fure, leder godskunde Bane NOR

14.15 – 14.30 Mål om vekst for gods på bane – hva skal til for å lykkes, – Ingvild Storås Adm.direktør i CargoNet

14.30 – 14.45 Tore Relling, Avdelingsleder for transportplanlegging og mobilitet Kystverket

14.45 – 15.00 Havnene, en kritisk infrastruktur for mer gods fra veg, til sjø og bane, – Kjell Olav Gammelsæter, Adm.direktør i Norske Havner

15.00 – 15.30 Panelsamtale med innledere

15.30 – 16.00 Pause & mingletid

Næringsaktører

16.00 – 16.15 Ny grønn teknologi i maritim næring – John Strand, adm. direktør Asko Transport

16.15 – 16.30 Bærekraftige godsløsninger, avgjørende for næringen – Snorre Jonassen, regiondirektør Cermaq

16.30 – 16.45 Godstransport er viktig for ny grønn industri – Lars Bjørn Larsen, kommunikasjonsdirektør Norsk E-Fuel

16.45 – 17.00 Morten Watle, adm. direktør  Green H

17.00 – 17.15 Grensekryssende jernbanekorridorer v/ Ann Kristin Torgersen Klosser Innovasjon og Kristin Frodahl Rognerud, Ace Green

17.15 – 17.30 Panelsamtale med innlederne

17.30 – Avslutning

19.00 Middag

Author


Avatar