Hovednyhet, Nyheter

Godskonferansen: Grønne korridorer – framtidens transportløsninger

 

Scandic Havet Bodø – 29. april 2024

Framtidens transport er grønn og utslippsfri. Samtidig krever det samhandling mellom myndigheter og næringslivet. Godstransport fra veg til sjø og bane er avgjørende. Nasjonal Transportplan blir viktig. Kommer du?

Program

09.30 – 10.30 Registrering og mingletid 

Åpningssekvens

10.30 Offisiell åpning v/ Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H)

10.35 – 10.55 Åpningstale – Cecilie Kroglund, Statssekretær Samferdselsdepartementet 

10.55 – 11.15  NTP: behov for å tenke nytt, v/ Bjørne Grimsrud, Transportøkonomisk institutt

11.15 – 11.35 Are Kjensli, adm. dir. NHO Logistikk og Transport

11.35 – 12.00 Panelsamtale innledere 

12.00 – 13.00 Lunsj


Infrastruktur, sjø & bane


13.00 – 13.15 Tore Relling, avdelingsleder, Kystverket

13.15 – 13.30 Havnene, en kritisk infrastruktur for mer gods fra veg, til sjø og bane, v/ Kjell Olav Gammelsæter, Direktør i Norske Havner

13.30 – 13.45 Jernbanens rolle frem mot 2030 v/ Oskar Stenström, Godsdirektør Bane NOR

13.45 – 14.15 Mål om vekst for gods på bane – hva skal til for å lykkes v/Ingvild Storås Adm Dir i CargoNet

14.00 – 14.30 Panelsamtale med innledere

14.30 – 15.00 Pause & mingletid

Næringsaktører

15.00 – 15.15 Ny grønn teknologi i maritim næring, v/ Kai Just Olsen, Adm Dir i Asko Maritime

15.15 – 15.30 Bærekraftige godsløsninger, avgjørende for næringen v/ Bjørn Olvik, Leder Industri og Salg Nova Sea

15.30 – 15.45 Ace Green og grensekryssende jernbanekorridorer, v/ Kristin Frodahl Rognerud, Rana Utvikling og  Ann Kristin Torgersen, Klosser Innovasjon

15.45 – 16.00 Panelsamtale ASKO, Nova Sea og ACE Green

16.00 – 16.15 Pause & mingletid

16.15 – 16.30 Lars Bjørn Larsen  Norsk E-Fuel

16.30 – 16.40 Morten Watle, daglig leder, Green H

16.40 – 16.50 Rakel Hunstad, Fjuel Bodø

16.50 – 17.30 Panelsamtale Stortingsrepresentanter om NTP v/ Willfred Nordlund (Sp),  Mona Fagerås (Sv), Marianne Dobakk Kvensjø (H), Dagfinn Olsen (FrP) & (Ap)


18.15 Icebreaker 

19.30 Middag