Hovednyhet, Nyheter

Nå er topplederstillingen utlyst – En unik mulighet til å lede nærings- og samfunnsutvikling i nord! 

Nå søker Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) etter en ny administrerende direktør, som skal løfte utviklingsarbeidet og strategiene videre. Dette er en unik sjanse til å jobbe i en nøkkelposisjon for den som brenner for næringsutvikling, vekst og en spennende fremtid i Norges fineste landsdel!

– Dette er en unik mulighet, nå lyser vi ut Nord-Norges mest spennende stilling som administrerende direktør i BRUS! I denne topplederstillingen får man bygge nettverk og relasjoner med fremoverlente bedriftsledere, investorer, myndigheter og politikere nasjonalt og internasjonalt, og spill en nøkkelrolle i å forme Bodøregionen og landsdelen. Vi ser nå er en fremoverlent leder til å ta selskapet videre, sier styreleder Morten Jakhelln i Bodøregionens Utviklingsselskap. 

For å sikre en god og ordentlig prosess har BRUS valg å bruke NNL til rekrutteringsprosessen og er trygg på at det er mange gode kandidater til stillingen. Søknadsfristen er torsdag 14.juni 2024! 

En nøkkelrolle i nærings- og samfunnsutviklingen i nord!

Hos BRUS er administrerende direktør ansvarlig for å fremdrift, strategi og utvikling i henhold til oppdrag og mål gitt av aksjonærer og næringslivet. BRUS er det naturlige kontaktpunktet for alle som vurderer eller arbeider med å etablere virksomheter i Nord-Norge, med spesielt fokus på Bodøregionen. En lederstilling der man kan være med å strategisk forme fremtidens næringsliv i nord. Der man kan bidra til at nye investorer møter eksisterende næringsliv. Der man står i front som «koblingsmaker» mellom politiske beslutningstakere, myndigheter, investorer og lokalt næringsliv. Målene nås, ved at leder tar en nøkkelrolle i prosessen for at nye arbeidsplasser skapes, som igjen gir ringvirkninger og vekst i landsdelen. 

I stillingen får man mulighet til å ta en nøkkelrolle i utviklingsarbeidet for å markedsføre og løfte Bodøregionens omdømme nasjonalt og internasjonalt, og får mulighet til å koble deg på et unikt nettverk og bygge sterke relasjoner. I hverdagen jobber man aktivt utadrettet med investorer, selskaper og organisasjoner for å sikre nyetableringer, vekst og verdiskaping, samt økt sysselsetting i eksisterende næringsvirksomhet. BRUS fungerer som en katalysator som åpner dører og skaper muligheter for investeringer og etablering av nye arbeidsplasser.  

En av målene til BRUS er å legge til rette for samarbeid og styrker regionen vår gjennom møteplasser og nettverksarenaer som fører til kompetanseheving og næringsutvikling. Vårt arbeid inkluderer påvirkning av politiske beslutningsprosesser som berører forretningsutvikling og vekst i regionen.  

Det som er bra for min region,

er også bra for min bedrift!

Gir stafettpinnen videre 

Avtroppende adm.dir. Elnar Holmen etterlater seg en sterk arv og ser frem til å følge BRUS videre fra sidelinjen, og er trygg på at fundamentet og strategiene han har vært med å bygge opp vil gi den nye lederen et godt grunnlag i arbeidet videre.  

– Jeg legger nå bak meg flere lærerikt år hvor jeg har fått ta en viktig rolle og fått påvirke utviklingen opp mot behovene, med nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. Jeg er trygg på at min etterfølger vil bygge videre på dette fundamentet og føre BRUS til nye høyder, legger Holmen til. 

Under Holmens ledelse har BRUS gått fra å ha få ansatte til å nå ha et sterkt lag med fire ansatte som jobber målrettet for å styrke, posisjonere og utvikle Bodøregionen. 

– Jeg vil alltid ha BRUS nært hjertet, og jeg er spent på å se hvordan selskapet vil utvikle seg videre, men jeg er trygg på at fundamentet som nå er bygd vil gi godt grunnlag for den som kommer inn etter meg, avslutter han med et smil. 

BRUS – et utviklingsselskap i Norgestoppen

BRUS er regionens naturlige vertskapskontor og «invest-in» selskap for nyetableringer. BRUS er Norges eneste helprivate utviklingsselskap innen vår kategori, og vi skaper gode resultater innen vekst og økt verdiskaping til det beste for vår region. BRUS har 47 aksjonærer som utgjør de større bedrifter i Bodøregionen som tar et utvidet samfunnsansvar og bidrar til utviklingen av regionen ved å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og samarbeide med lokalpolitikken for å nå felles mål.  

BRUS sitt virkeområde strekker seg fra Hamarøy i nord til Lurøy i sør, i tillegg til strategiske samarbeid som strekker seg over kommune- og landegrenser. Regionen består av 13 kommuner med til sammen 95.000 innbyggere, og er rik på ressurser innen mineraler, hav og fornybar energi. Bodø er et naturlig midtpunkt og et av Nordens mest effektive logistikknutepunkt.  

Søknadsfrist for stillingen er torsdag 13. juni 2024. 

———————— 

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt: 
Leif Magne Hjelseng, lederrekruttering
E-post: leif-magne.hjelseng@nnl.no  
Telefon: 971 93 409 

NNL gjennomfører rekrutterings- og ansettelsesprosessen på vegne av BRUS. 

Morten Chr. Jakhelln,
styreleder i Bodøregionens Utviklingsselskap 
Telefon: 915 18 797 

For andre henvendelser, vennligst kontakt:  
Aina Fagereng, prosjektleder og presseansvarlig.  
E-post: aina@brus.bodo.no  
Telefon: 482 46 874 

Author


Avatar