Nyheter

Nordasfalt AS Bodø: Innovasjon og Ambisjoner for Fremtiden

BRUS besøkte Nordasfalt AS Bodø, en av våre stolte eiere. Dette møtet var en inspirerende opplevelse som kastet lys over Nordasfalts imponerende historie, som har røtter som går tilbake til grunnleggelsen i desember 1988. Gjennom årene har Nordasfalt utviklet seg til å bli en fremtredende aktør innenfor asfalt- og anleggsbransjen.

Om Nordasfalt AS Bodø
De første fem årene var preget av intens konkurranse, men Nordasfalt var rustet til å tilpasse seg markedet og mulighetene. I denne perioden la de asfalt i hele 11 av Norges 19 fylker. Det viser deres evne til å tilpasse seg og trives i en konkurransepreget bransje.

I 1994 etablerte Nordasfalt asfaltfabrikker i Vikan, Bodø kommune, og Fornes, Ballangen kommune, som betjente Nordland og Troms. Deres reise inkluderte også en periode i Narvik kommune før de returnerte til Ballangen i 2016.

En viktig milepæl i selskapets historie var salget av 50% av aksjene til Icopal, Danmark, i 1998, etterfulgt av en videre salg til Lemminkainen Norge AS. Den andre halvparten av selskapet eies av Økonomistyring AS, en gruppe gründere som stiftet Nordasfalt.

Nordasfalt i BRUS
Hva gjør Nordasfalt AS Bodø til en spennende eier for oss i BRUS? Vel, deres utvikling og diversifisering i løpet av årene er imponerende. De har utvidet tjenestene sine fra bare produksjon og legging av asfalt til også å inkludere forarbeid før asfaltering, fresing av asfalt og betong, produksjon av gjenbruksmasser, inntak og salg av grusmaterialer, import og salg av flytende asfalt, befraktningstjenester, snøbrøyting og til og med rehabilitering av bruer og betongkonstruksjoner.

Under vårt møte med Nordasfalt AS Bodø ble vi imponert over deres innovative tilnærming til virksomheten. De ser kontinuerlig etter nye muligheter for å tiltrekke seg nye båter og ønsker å skape helårsaktiviteter som styrker selskapet gjennom hele året. Deres ambisjon om å tiltrekke seg ny teknologi og skip for å redusere utslipp er noe vi heier på, og vi er begeistret for deres ønske om større arbeidskapasitet.

Kristin Haugen, prosjektleder i BRUS, kommenterte møtet som inspirerende. Vi i BRUS ser frem til å følge opp dette møtet og samarbeide nærmere med Nordasfalt AS Bodø for en enda mer positiv fremtid sammen. Vi er stolte av å ha dem som en av våre eiere, og deres innovasjon og ambisjoner er en verdifull ressurs for BRUS og for Bodø-regionen som helhet.