Energifylket Nordland

Nordland fylke og vår egen region er et Norge i miniatyr med naturressurser som verden trenger. Bodøregionen er også et viktig logistikk-knutepunkt. Dette kombinert med god infrastruktur, gode offentlige tjenester, tilgang på flinke folk og godt samarbeid mellom politikk og næringsliv, er et godt utgangspunkt for å skape flere jobber.

Flere jobber i Bodø og Bodøregionen

BRUS og Bodø Næringsforum har som oppdrag å bidra til økt verdiskaping og etablering av flere arbeidsplasser i Bodø og i regionen. I tillegg er det viktig for våre bedrifter å bidra til en positiv samfunnsutvikling fordi dette også vil være positivt for bedriftene.

Dragefossen i det gode selskap

Dragefossen på Rognan er siste tilskudd på BRUS-stammen.

Utbyggere med vilje til å satse

Byggekraner er et godt tegn. Det betyr fremtidstro, at noen tør å investere sine egne penger og selvfølgelig en bank som tror på prosjektet.

Næringslivet ønsker at Bodø kommune skal være mer offensive i næringspolitikken

BRUS savner en del punkter i Bodø kommunes strategiske næringsplan. Den skal nå behandles av politikerne i Bodø bystyre.

Ny by- ny flyplass – Rett skal være rett!

Ny by- ny flyplass er det viktigste prosjektet for Bodø, Nord Norge og Norge. Prosjektet vil ha betydning langt utenfor Norges grenser. Det var djerve politikere som tilbake til de dager når det ble vedtatt at forsvarets aktiviteter på lufthavna skulle legges ned, i stedet valgte å se fremover.

Orient Holding AS tar steget inn i BRUS

Orient Holding AS har blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap AS. BRUS sitt lokale eierskap nærmer seg 40 selskap i Bodøregionen.

IRIS Salten IKS går inn på eiersiden i BRUS

IRIS Salten er blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap. – Iris og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har mange likhetstrekk. Vi er begge opptatt av å bidra til en positiv samfunnsutvikling i regionen og er begge offensive for å oppnå et grønt skifte.

Bodoregion.no – BRUS lanserer ny hjemmeside

I dag lanserer BRUS en ny og forbedret hjemmeside til markedsføring og nyhetssaker på hva som skjer hos næringslivet i Bodøregionen.

Den største verdiskapingen skjer i Nord Norge!

Sentraliseringskjør, nedleggelser, bompenger, skam, Nord-Norgebane, eiendomsskatt, frustrasjon, forbannet! Det hagler med kronikker og nyhetsinnslag der nye begreper og frustrasjoner som omhandler Nord Norge er tema om dagen.

Elektrifisering og industriutvikling gir økt kraftbehov i nord

Under Kraftkonferansen på Fauske 2. september presenteres en kartlegging som viser at fremtidig elektrifisering av fossilt energiforbruk i Salten og planer for industriutvikling kan utfordre kraftoverskuddet i årene som kommer.