Kompensasjonsordning til reiselivet

Tirsdag la næringsminister Iselin Nybø fram ny kompensasjonspakke til reiselivsnæringen som gjelder fra 1. september til 31. desember,

Satser videre på «Flybyen Bodø»

Med støtte fra Bodø Kommunes ekstraordinære næringsfond COVID 19 kan Bodø Lufthavnutvikling AS arbeide videre med utviklingen av jobben som er gjort i prosjekt, "Flybyen Bodø" med prosjektet "Luftfart i brytningstid - Mottiltak for å sikre arbeidsplasser i Bodø".

Et statsbudsjett med skritt i riktig retning

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen var i Bodø onsdag 7. oktober og presenterte statsbudsjettet 2021 for næringslivet i Bodøregionen.

Kraftkonferansen 2020 – Fremtiden i Nord er elektrisk

Årets viktigste møteplass for energi- og industribransjen. Med fokus på verdiskapning og utvikling er dette plassen for nye input og nettverksbygging.

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 – Bodøregionen

Regjeringen bevilget en egen krisepakke i revidert nasjonalbudsjett til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Tallene er klare for kommunale næringsfond i Nordland.

Nyvalgt styre i Bodøregionens Utviklingsselskap

Tirsdag 16. juni ble det avholdt generalforsamling i BRUS. På grunn av koronasituasjonen ble årets generalforsamling gjennomført digitalt og på dagsordenen stod blant annet styrevalg.

Ny By Ny Flyplass – Vår tids største og viktigste prosjekt!

Morten Jakhelln representerte BRUS og næringslivet i Bodøregionen i møte med samferdselsminister, Knut Arild Hareide 17. juni i Bodø.

Bodøregionens Utviklingsselskap søker: Prosjektleder

Vi søker etter en ny medarbeider som kan være med å utvikle Bodøregionen til å bli en enda sterkere region, der næringsutvikling, flere arbeidsplasser og økt verdiskaping står i fokus.

COVID-19 Status vedtatte tiltakspakker fra regjering, storting, fylke og kommuner

Les BRUS og Bodø næringsforum sin oppsummering av COVID-19 Status vedtatte tiltakspakker fra regjering, storting, fylke og kommuner.

COVID-19 – Kompensasjonsordning og kontantstøtte til næringslivet – praktiske detaljer

Torsdag kveld ble det klart hvordan kompensasjonsordning for næringslivet skal fungere i praksis med tanke på hvilke bedrifter som kan få støtte og hvor mye det enkelte selskap kan få dekket i støtteordningen.

COVID-19 – Enighet vedrørende næringsrettede tiltak fra Stortinget

BRUS og BNF er i enighet om de næringsrettede tiltakene fra stortinget. Om det er konkrete tiltak næringslivet i Bodøregionen mener vil bidra, ikke nøl med å ta kontakt.

Tiltakspakke fra regjeringen

I dag, fredag 27.mars kom det nye målrettede tiltak til næringslivet fra regjeringen. Det er mye tiltak å sette seg inn i, og vi jobber med å samle helheten i forslagene samt koordinere utsending til næringslivet i regionen.

Kjære alle sammen

Det er krevende tider for næringslivet. Bodø Næringsforum og BRUS har kontinuerlig og tett dialog sammen med NHO Nordland vedrørende innhenting av informasjon, samt utsending av nødvendig informasjon og om nye tiltak. Det er viktig med tydelig kommunikasjon.

Det er alvor nå! Nå haster det målrettede tiltak

Vi i BRUS har stor sympati og forståelse for at det er- og vil bli svært krevende i tiden fremover. Vi vil følge opp og arbeide aktivt, i samråd med lokale og sentrale myndigheter for å sørge for at det blir lagt best mulig til rette for at hverdagen skal normaliseres.

BRUS ber regjeringens distriktsnæringsutvalg om å tenke helt nytt!

BRUS møtte regjeringens Distriktsnæringsutvalg for å gi innspill til hva som skal til for å få på plass levende og bærekraftige lokalsamfunn i distriktene.

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste industrier og en motor, særlig i nordnorsk økonomisk sammenheng.

Fiskeri- og havbruksselskapene omsatte i 2019 for over 24 milliarder kroner. Nå vurderer myndighetene og belaste vår viktigste næring med en egen grunnrentebeskatning. Det synes BRUS er en dårlig ide.

Arrangement: Står bygd mot by – eller trenger vi bare lavere skatt?

Hva skal til for å bedre næringslivets evne til verdiskaping i nord? CIVITA og BRUS inviterer til diskusjon den 29. januar 2020, kl. 17:00 i Framgården 4.etg, Storgata 8.

Julebrev fra BRUS-direktøren

Det har vært et begivenhetsrikt år, med milepæler med begeistring, som ikke bare har plassert Bodøregionen på det norske kartet, men på det internasjonale kartet.

BRUS og RU i samme båt

Bodø og Rana går sammen om et konkret næringssamarbeid. BRUS og RU er imponert over hva som nå skjer i Nordland.

Det fremadstormende investeringsselskapet Nyhamn blir BRUS-eier

Nyhamn AS har blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap AS. Nyhamns inngang på eiersiden i BRUS gjør at det regionale utviklingsselskapet passerer 37 eiere.

Elektrifisering og industriutvikling gir økt kraftbehov i nord

Under Kraftkonferansen på Fauske 2. september presenteres en kartlegging som viser at fremtidig elektrifisering av fossilt energiforbruk i Salten og planer for industriutvikling kan utfordre kraftoverskuddet i årene som kommer.

Kraftkonferanse: Fremtiden i nord er elektrisk

Bodøregionens Utviklingsselskap og Indre Salten Energi AS i samarbeid med SpareBank1 Nord-Norge og energibedriftene i Indre Salten: Salten Kraftsamband AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Nordlandsnett AS og SISO Energi AS inviterer til Kraftkonferanse på Fauske den 2. september 2019.

Den største verdiskapingen skjer i Nord Norge!

Sentraliseringskjør, nedleggelser, bompenger, skam, Nord-Norgebane, eiendomsskatt, frustrasjon, forbannet! Det hagler med kronikker og nyhetsinnslag der nye begreper og frustrasjoner som omhandler Nord Norge er tema om dagen.

Bodoregion.no – BRUS lanserer ny hjemmeside

I dag lanserer BRUS en ny og forbedret hjemmeside til markedsføring og nyhetssaker på hva som skjer hos næringslivet i Bodøregionen.

IRIS Salten IKS går inn på eiersiden i BRUS

IRIS Salten er blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap. – Iris og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har mange likhetstrekk. Vi er begge opptatt av å bidra til en positiv samfunnsutvikling i regionen og er begge offensive for å oppnå et grønt skifte.

Orient Holding AS tar steget inn i BRUS

Orient Holding AS har blitt aksjonær i Bodøregionens Utviklingsselskap AS. BRUS sitt lokale eierskap nærmer seg 40 selskap i Bodøregionen.

Ny by- ny flyplass – Rett skal være rett!

Ny by- ny flyplass er det viktigste prosjektet for Bodø, Nord Norge og Norge. Prosjektet vil ha betydning langt utenfor Norges grenser. Det var djerve politikere som tilbake til de dager når det ble vedtatt at forsvarets aktiviteter på lufthavna skulle legges ned, i stedet valgte å se fremover.

Næringslivet ønsker at Bodø kommune skal være mer offensive i næringspolitikken

BRUS savner en del punkter i Bodø kommunes strategiske næringsplan. Den skal nå behandles av politikerne i Bodø bystyre.

Utbyggere med vilje til å satse

Byggekraner er et godt tegn. Det betyr fremtidstro, at noen tør å investere sine egne penger og selvfølgelig en bank som tror på prosjektet.

Dragefossen i det gode selskap

Dragefossen på Rognan er siste tilskudd på BRUS-stammen.

Flere jobber i Bodø og Bodøregionen

BRUS og Bodø Næringsforum har som oppdrag å bidra til økt verdiskaping og etablering av flere arbeidsplasser i Bodø og i regionen. I tillegg er det viktig for våre bedrifter å bidra til en positiv samfunnsutvikling fordi dette også vil være positivt for bedriftene.

Energifylket Nordland

Nordland fylke og vår egen region er et Norge i miniatyr med naturressurser som verden trenger. Bodøregionen er også et viktig logistikk-knutepunkt. Dette kombinert med god infrastruktur, gode offentlige tjenester, tilgang på flinke folk og godt samarbeid mellom politikk og næringsliv, er et godt utgangspunkt for å skape flere jobber.