Nyheter

Styrker regional vekst og samerbeid

En Oppsummering av Kjerringøyseminaret 2023Kjerringøyseminaret viste seg nok en gang fra sin beste side, hvor et samlet nærings- og samfunnsliv sammen med Bodø kommune jobbet med å fremme strategisk utvikling i Bodø og regionen. Med særlig strategisk fokus på Destinasjonsutvikling, Marin Vekst og Folk og Kompetanse, samlet konferansen et mangfoldig publikum fra både næringslivet og offentlig sektor. I løpet av de siste to dagene har Kjerringøy vært vertskap av Kjerringøyseminaret – en todagers konferanse med fokus på strategisk utvikling i regionen. Arrangert av Bodøregionens Utviklingsselskap, Bodø Kommune og DNB, brakte arrangementet sammen en variert gruppe deltakere fra både næringslivet og offentlig sektor, og markerte det som et avgjørende øyeblikk for å fremme samarbeid og legge grunnlaget for fremtidig vekst.
Konferansen kretset rundt tre sentrale temaer:
Destinasjonsutvikling, Marin Vekst, og Folk og Kompetanse.

Hvert tema adresserte avgjørende aspekter av regional utvikling, og ga en helhetlig perspektiv på utfordringene og mulighetene som ligger foran.

Destinasjonsutvikling
Vår by og region har som mål å bli en helårs turistdestinasjon ved å strategisk fremme attraksjoner, arrangementer og interessepunkter med en sesongbasert tilnærming. Det legges vekt på å utvikle direkte flyruter, forbedre infrastrukturen og skape turistpakker. Samarbeid med nærliggende kommuner og fylker som Helgeland, Lofoten, Steigen og Hamarøy er avgjørende for et omfattende tilbud. Ved å utnytte eksisterende flyruter søker vi å tiltrekke nye muligheter for flyselskaper, samarbeide nært med leverandører og lære av de beste. Samarbeidet med Innovasjon Norge er avgjørende for å utvikle salgsstrategier og markedsføre våre tilbud gjennom passende kanaler. Med særlig fokus på samarbeid, samt av å lære av de som lykkes på området, som for eksempel i Tromsø og i Lofoten, med hovedmål om at reiselivsutviklingen skal utvikles videre i strategisk retning.

Marin Vekst
Bodø har en sterk posisjon med optimale logistikkløsninger som et knutepunkt for vei, jernbane, luftfart og sjøtransport. Prosjektet “ny by, ny flyplass” er en betydelig driver for videre utvikling av logistikkmuligheter og også vekst i marin sektor. I 2024 blir Bodø Europas kulturhovedstad, og dette lover en betydelig styrking av kulturlivet. Sjømatnæringen er regionens viktigste og raskest voksende næring, spesielt innen oppdrett av laks. Med 203 oppdrettssteder i Nordland ved starten av 2021, nådde omsetningen for Salten’s akvakulturnæring 4,1 milliarder. Regionens lakseproduksjon har potensial til å øke til 375 000 tonn innen 2050. Bodøs sterke universitetsmiljø støtter veksten i marinindustrien og investerer i nye arter. Nordland, som kontrollerer over 25% av Norges sjøområde, bidrar betydelig til nasjonens sjømateksport, med Bodøs industri som opplevde en vekst på 78% fra 2010 til 2018. Seminaret var tydelig på at denne næringen blir strategisk viktig fremover.

Folk og Kompetanse
For å støtte disse næringene trenger vår region mer folk. Å sikre kvaliteten på utdanningen, tilby tilstrekkelig studentboliger og fremme et levende kultur- og fritidstilbud er avgjørende. Å skape flere arbeidsmuligheter, forbedre tilgjengeligheten av transport og implementere byutvikling er essensielt. Å styrke samarbeidet mellom næringslivet og universitetene, støtte videreutdanning og fremme fleksible arbeidsordninger er nøkkelstrategier. Å oppmuntre til deltidsarbeid under studiene som en vei til heltidsjobb, øke lokale og internasjonale transportalternativer og inkorporere mer engelsk språk innen fagområder vil bidra til regionens suksess. Og vi må legge til rette for, og ta imot flere «nybyggere». For arbeidsinnvandrere er nettopp det, nybyggere.

En av høydepunktene på Kjerringøyseminaret var den imponerende listen av foredragsholdere. Ledere fra lokale bedrifter innen kommunen, samt innflytelsesrike personer fra nærliggende regioner som Tromsø, Lofoten og Helgeland, delte sine innsikter og erfaringer.

Denne mangfoldige rekken av perspektiver beriket ikke bare diskusjonene, men understreket også sammenkoblingen av regional utvikling. Den aktive deltakelsen av representanter fra offentlig sektor, spesielt fra kommunen, la til et betydelig lag til arrangementet. Sammensmeltingen av stemmer fra næringslivet og offentlig sektor skapte en dynamisk plattform for dialog, slik at de diskuterte strategiene ikke bare var visjonære, men også i tråd med de bredere interessene til samfunnet.

Kjerringøyseminaret har en spesiell plass som det primære møtestedet organisert av BRUS og Bodø kommune. Det fungerer som en katalysator for å legge strategiske grunnlag som vil drive næringsutvikling, verdiskaping og en samarbeidsorientert tilnærming innen regionen. Betydningen av slike samlinger kan ikke overvurderes, da de gir en unik mulighet for interessenter å komme sammen, dele ideer og kollektivt forme fremtidens retning for Bodø og regionen