Hovednyhet, Nyheter

Til høsten trer Harald Willumsen Østbø inn som ny administrerende direktør i BRUS! 

I oktober tar Harald Willumsen Østbø (42 år) over som administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS). Den nye direktøren har en solid bakgrunn innen offentlig- og privat sektor, særlig med fokus på grønn industri og utvikling. Nå tar han med seg kunnskapen og erfaringen og går inn i BRUS-teamet! 

– Jeg takker for tilliten og ser frem til å ta fatt på nye og spennende oppgaver som ny administrerende direktør i BRUS, sammen med et lag av dyktige kollegaer, eiere, partnere og styre, sier Harald W. Østbø. 

Østbø trer inn i stillingen allerede i 1.oktober og har med seg solid ledererfaring fra forskjellige lederstillinger hos Remiks Miljøpark og Iris Salten, og kommer nå fra stillingen som arbeidende styreleder og forretningsutvikler i Rå Biopark hvor han har jobbet med etablering av Nord-Norges største biogassanlegg. 

Styret til BRUS er svært fornøyd med ansettelsen, etter en god prosess med mange kvalifiserte kandidater. 

Etter en god prosess er vi nå svært takknemlig for at Harald har takket ja til å tre inn i rollen som administrerende direktør, og vi ser virkelig frem til at han skal videreutvikle og løfte BRUS videre i tiden som kommer, sier styreleder Morten Chr. Jakhelln. 


– Tiden for et skifte var nå! 

Når stillingen ble utlyst var det spesielt to områder som gjorde stillingen spesielt attraktiv – muligheten til å jobbe med bredden av næringsutvikling sammen med mangfoldet av bransjer og til å ta en sentral rolle for å sikre videre utvikling i Bodøregionen. 

– Dette er nok regionens mest spennende stilling og BRUS gjør mye viktig arbeid for hele landsdelen, med flere viktige prosjekter som vil forme Bodøregionens fremtid. Tankesettet om å gripe mulighetene resonnerer godt med mine egne verdier og drivkraft. Prosessen har vært en god opplevelse, og jeg ser frem til å bli godt kjent med laget og eierne av organisasjonen, sier Østbø. 

Østbø har solid kunnskap innen regulatoriske prosesser, offentlig støtte, prosjektfinansiering og regionalpolitisk samarbeid. Med erfaring for prosjektledelse av store utviklingsprosjekter, økonomistyring, kvalitetssikring og sikkerhet, hvor han har tatt del i strategisk planlegging både på konsern- og selskapsnivå. Kunnskap og erfaring han nå tar med inn i ny lederrolle hos BRUS. 

Politisk engasjert for bærekraftig næringsutvikling 

Østbø har vært politisk aktiv i både Høyre og Miljøpartiet de grønne, og er sistnevnte partis 2.vara til bystyret i Bodø kommune, et verv han vil tre ut av ved overgangen til BRUS.  

Politisk uavhengighet er viktig i denne posisjoner hvor vi skal jobbe for næringsutvikling i regionen vår, så det faller naturlig at jeg trer ut av mine politiske verv. Jeg tar med meg mye god erfaring og jeg ser frem til å ha videre kontakt med alle politikerkollegaer uavhengig av parti i årene som kommer for å sammen bygge opp Bodøregion for fremtiden, legger Østbø til. 

Fulltreffer på alle punkter 

Styreleder Morten Chr. Jakhelln sammen med styret er svært fornøyd med at Harald W. Østbø tar over stafettpinnen som administrerende direktør i BRUS.   

– Vi har fått god kontakt med Harald og er overbevist om at han er rett mann for jobben, han har solid erfaring, tydelig lederstil og har en klar stemme som vi mener går godt overens med BRUS sine verdier og strategier vi har for selskapet, sier styreleder Morten Chr. Jakhelln.  

I ansettelsesprosessen var det det lagt vekt på erfaring innen næringsutvikling og politisk arbeid, kjennskap til nordnorsk næringsliv, og sterke kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk. I tillegg er det viktig for BRUS med en leder som klarer å motivere og inspirere et kompetent team, samt være en relasjonsbygger med et godt nettverk.  De mener styret til BRUS at Østbø innfrir og er veldig fornøyd med ansettelsen. 

BRUS er i gode hender  

Avtroppende administrerende direktør Elnar R. Holmen ønsker Harald W. Østbø velkommen til BRUS, og er trygg på at selskapet er godt rustet i fortsettelsen. Holmen er trygg på at fundamentet og strategiene som er satt vil gi Østbø et godt grunnlag i det videre arbeidet. Og legger til at de siste årene har organisasjonen gått fra å være få ansatte til et sterkt lag på fem som jobber målrettet for å styrke, posisjonere og utvikle Bodøregionen. Han ønsker Østbø lykke til med viktig arbeide til det beste for Bodø og regionen.  

Laget ser nå frem til å få ny administrerende direktør på plass, og ønsker Østbø hjertelig velkommen!

Author


Avatar