Nyheter

Utforskning av den siste grensen:

Besøket fra BRUS’ administrerende direktør Elnar Remi Holmen og ordfører Odd Emil Ingebrigtsen fra Bodø hos Andøya Space.Bodø, Norge

I samarbeids- og utforskningsånd besøkte nylig Elnar Remi Holmen, administrerende direktør for BRUS, og ordfører Odd Emil Ingebrigtsen Andøya Space og Andøya Spaceport, som ligger i de naturskjønne omgivelsene på Andøya, i Vesterålen. Dette besøket var mer enn bare en møte; det var en mulighet til å etablere partnerskap og dra nytte av synergier i den voksende romindustrien.


Timing av dette besøket kunne ikke vært mer relevant. Den globale romindustrien opplever en renessanse, med økende deltakelse fra private sektor og økte offentlige investeringer. Denne næringsvirksomheten har åpnet spennende muligheter for regioner som Andøya og vår region, Bodøregionen med organisasjoner som Bodø Kommune, BRUS m.fl til å spille en viktig rolle i den stadig voksende romnæringen. Allerede i begynnelsen av november kommer kongehuset opp på høytidelig åpning av Andøya Spaceport. Det skjer spennende ting. 


Andøya Spaceport: Et senter for innovasjon
Andøya Spaceport, som ligger på den barske kystlinjen i Nord-Norge, har blitt et sentralt punkt for romutforskning og innovasjon. Det tilbyr en strategisk beliggenhet for oppskyting av satellitter og gjennomføring av vitenskapelige forskningsoppdrag. Nærheten til polarregionen gjør det til et ideelt sted for oppskytinger i polare og solsynkrone baner. Videre gir regionens klare himmel, lavt lysforurensning og minimal lufttrafikk et uovertruffent miljø for romrelaterte aktiviteter.

I løpet av besøket hadde administrerende direktør Elnar Holmen og ordfører Odd Emil muligheten til å utforske de moderne fasilitetene på Andøya Spaceport. De observerte oppskytningsinfrastrukturen, områdene for integrasjon av nyttelast og bakkestasjoner som er ansvarlige for å spore og kommunisere med romfartøy i bane. Ordføreren og administrerende direktør lærte også om forsknings- og utviklingsprosjekter som blir gjennomført på stedet, og understreket regionens engasjement for å fremme romrelatert innovasjon.


Samarbeid og Synergier: Hovedfokus
Besøket handlet ikke bare om en omvisning; det var en bekreftelse på den felles forpliktelsen til å samarbeide og utnytte de fremvoksende mulighetene innen romsektoren. Elnar Holmen, administrerende direktør for BRUS, uttrykte sin entusiasme for potensielle samarbeid og uttalte: “Romindustrien utvikler seg raskt, og vi ser enormt potensial for samarbeid med Andøya Spaceport. Denne synergien kan føre til nyskapende fremskritt innen satellitteknologi, oppskytingstjenester og romforskning. Jeg ser at vi fra Bodø sin side ikke har meldt oss helt på utviklingen på Andøya, derfor er ordførers initiativ et bra initiativ for å styrke samarbeidet”

Ordfører Odd Emil gjentok denne holdningen og understreket viktigheten av slike partnerskap for den lokale økonomien og den bredere utviklingen av regionen: “Vi tror at ved å samarbeide med organisasjoner som BRUS og aktørene på Andøy, kan vi skape et romøkosystem som ikke bare fremmer innovasjon, men også genererer økonomisk vekst i hele regionen.”

Samarbeid innen romindustrien kan materialisere seg på ulike måter. Felles forsknings- og utviklingsprosjekter, oppskyting av satellitter og tiltrekking av ytterligere investeringer er alle potensielle veier for synergier. Slike partnerskap kan ikke bare styrke rollen til Andøya Spaceport, men også etablere regionen som en fremtredende aktør i den globale romindustrien.


Blikk mot fremtiden
Besøket av BRUS’ administrerende direktør Elnar Holmen og ordfører Odd Emil på Andøya Space illustrerer ånden for utforskning og innovasjon som definerer romindustrien. Mens verden ser opp mot stjernene for vitenskapelig oppdagelse, økonomisk vekst og teknologiske fremskritt, er regioner som Andøya, kommuner og organisasjoner som BRUS klare til å bidra med samarbeid for at Andøy kan vokse. Med Bodøregionens komparative fortrinn, kan vi få til ting sammen med Andøysamfunnet, som skaper vekst begge steder. 

“Fremtiden er utvilsomt spennende, med en overflod av muligheter i romsektoren. Ved å etablere partnerskap, investere i forskning og utvikling og dra nytte av Andøya Space’s unike egenskaper, kan Bodø og regionen rundt seg selv dytte til nye høyder i denne voksende industrien,” påpeker Holmen.

Som besøket avsluttet, var potensialet for samarbeid og styrkende forhold klart, med en felles visjon fra bransjeledere og lokale myndigheter som erkjenner betydningen av Andøya Space. Vi ser frem til fortsettelsen.